Ik ben cognitief gedragstherapeut in opleiding

Als cognitief gedragstherapeut VGCt® in opleiding (cgt’er i.o.) kun je onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

Als je op dit moment nog niet gestart bent met het volgen van supervisie, dan kun je tot en met 30 juni 2023 kiezen tussen twee varianten in de opleiding:

Let op!

  • Kies je voor de CGT-opleiding nieuwe stijl? Laat dit dan zo snel mogelijk per mail weten aan opleidingen@vgct.nl. Je krijgt dan een nieuw PE-dossier en een nieuw PE-portfolio. Je kunt pas starten met je supervisie vanaf het moment dat je keuze is bevestigd door het secretariaat.
  • Start je ná 30 juni 2023 met het volgen van supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut? Dan volg je de CGT-opleiding nieuwe stijl.
  • Ben je vóór 1 juli 2023 gestart met het volgen van supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut én heb je tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 niet gekozen voor de CGT-opleiding nieuwe stijl, dan volg je de CGT-opleiding oude stijl en val je binnen de overgangsregeling leertherapie.
  • De overgangsregeling leertherapie loopt tot 1 januari 2026. Vanaf 1 januari 2026 is het niet meer mogelijk leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut te laten meetellen. Dat wil zeggen dat de leertherapie vóór deze datum volledig afgerond moet zijn.
  • Ben je nu geregistreerd voor de CGT-opleiding oude stijl en heb je geen supervisie gevolgd? Dan kun je nog overstappen naar de CGT-opleiding nieuwe stijl. Dit doe je door een mail te sturen naar opleidingen@vgct.nl

Ben je geregistreerd als cgt’er i.o. kp, dan gelden andere eisen voor vervolgcursussen, supervisiesessies en het schrijven van een N=1-verslag. Cgt’ers i.o. kp zijn vrijgesteld van leertherapie. Bekijk het cgt i.o. kp-traject. Zoek je algemene informatie over de opleidingsonderdelen, kijk dan bij CGT-opleiding oude stijl hieronder.

CGT-opleiding nieuwe stijl

In deze variant rond je binnen acht jaar na voltooiing van de basiscursus de vervolgcursus(sen), supervisie, begeleide intervisie en het N=1-verslag af en kun je je registreren als cognitief gedragstherapeut (mits je ook voldoet aan de werkervaringseis).

Het verschil met de opleiding oude stijl is dat er door de hele opleiding heen aandacht is voor persoonsgerichte vorming en dat je werkt met een persoonlijk ontwikkelingsplan. De leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en de leerlijn professionaliteit vormen de inhoudelijke rode draad door de opleiding. Deze leerlijnen geven aan waar de opleidingsonderdelen inhoudelijk over gaan. In de leerlijnen komen alle competenties aan bod die beschreven staan in het competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt. In de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling is aandacht voor het ontwikkelen van de competenties cognitief gedragstherapeutisch handelen, kennis en wetenschap en maatschappelijk handelen. In de leerlijn professionaliteit focussen we op de persoonsgerichte vorming van de therapeut.

Kies je voor de CGT-opleiding nieuwe stijl? Laat dit dan zo snel mogelijk per mail weten aan opleidingen@vgct.nl. Je krijgt dan een nieuw PE-dossier en een nieuw PE-portfolio. Je kunt pas starten met je supervisie vanaf het moment dat je keuze is bevestigd door het secretariaat.

oval