Samenwerking

Door krachten te bundelen met andere verenigingen willen we eerder ons doel bereiken, namelijk: Nederland mentaal gezonder maken

We werken samen met onderstaande partijen omdat we met elkaar een groter maatschappelijk draagvlak kunnen creëren voor de toegevoegde waarde van bewezen effectieve psychologische behandelingen.

P3NL

De federatie P3NL is in april 2015 opgericht door negen deelnemende verenigingen. Dit zijn beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. De oprichters en leden op dit moment zijn: LVMP, LV POH-GGZ, NBTP, NIPNVGzPNVONVRGNVVSVPePVENVKJPVVP en VGCt. De voorzitter van de VGCt, Marleen Rijkeboer, is ook bestuurslid van P3NL.

P3NL staat voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving. Transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van de beroepsuitoefening is een speerpunt van P3NL. De federatie vertegenwoordigt ruim 36.000 zorgaanbieders, psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning.

De Koepel VGCt

Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen

De Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen is een alliantie van de Vereniging EMDR Nederland (VEN), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Samen staan wij voor de inzet van hoogwaardige evidence based behandelingen.

EABCT

De European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) is een overkoepelende organisatie van ruim vijftig Europese GGT-verenigingen uit meer dan veertig landen. De VGCt is als vereniging lid van de EABCT. Hierdoor kunnen VGCt-leden met korting naar EABCT- en WCBCT-congressen.

oval