Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt

N=1-verslag

Als onderdeel van je opleiding schrijf je een N=1-verslag.

Per 1-1-2021 is het mogelijk een N=1 verslag nieuwe stijl te schrijven. Meer informatie over deze N=1 vind je in het document Richtlijnen N=1 nieuw stijl. Het indienen van de verslagen N=1 oude stijl moet gebeuren vóór 1-1-2023.

Het N=1 verslag nieuwe stijl moet betrekking hebben op een behandeling van minimaal acht zittingen, bij voorkeur een afgeronde behandeling. Alle stappen van het gedragstherapeutische proces moeten in de behandeling aan de orde zijn gekomen. Je verslag kun je digitaal indienen.

Het N=1 verslag oude stijl moet betrekking hebben op een behandeling van minimaal twintig zittingen, bij voorkeur een afgeronde behandeling. Alle stappen van het gedragstherapeutische proces moeten in de behandeling aan de orde zijn gekomen. Je verslag kun je digitaal indienen.

In het registratiereglement cgt’ers en supervisoren en de richtlijnen N=1 verslag nieuwe stijl/N=1- en N=2-verslag oude stijl lees je aan welke voorwaarden je N=1-verslag moet voldoen.

Heb je een proefschrift geschreven op het gebied van cgt, dan kun je een dispensatieverzoek indienen voor het schrijven van een N=1-verslag. De registratiecommissie besluit of je dispensatie krijgt. Stuur hiervoor een mail naar opleidingen@vgct.nl.

oval