Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt

N=1-verslag

Als onderdeel van je opleiding schrijf je een N=1-verslag.

LET OP: De beoordeling van de N=1-verslagen loopt vertraging op.
Het aanbod van N=1-verslagen is momenteel zo groot dat het de commissie niet lukt om de verslagen te beoordelen binnen drie maanden.
De beoordeling zal daarom één of twee maanden langer gaan duren. De registratiecommissie vraagt om begrip voor deze situatie.

N=1-verslag oude stijl

Het indienen van een N=1-verslag oude stijl was mogelijk tot 1-1-2023.

N=1-verslag nieuwe stijl

Per 1-1-2023 is het alleen mogelijk om een N=1-verslag nieuwe stijl te schrijven en in te dienen.

Het N=1-verslag nieuwe stijl moet betrekking hebben op een behandeling van minimaal acht zittingen, bij voorkeur een afgeronde behandeling. Alle stappen van het gedragstherapeutische proces moeten in de behandeling aan de orde zijn gekomen. Je moet je N=1-verslag toevoegen aan je PE-dossier tegelijkertijd met de supervisorverklaring N=1-verslag nieuwe stijl.

In het registratiereglement cgt’ers en supervisoren en de herziene richtlijnen N=1 verslag nieuwe stijl lees je aan welke voorwaarden je N=1-verslag moet voldoen.

Heb je een proefschrift geschreven op het gebied van CGT, dan kun je een dispensatieverzoek indienen voor het schrijven van een N=1-verslag. De registratiecommissie besluit of dispensatie wordt verleend. Je kunt een toelichting dispensatieverzoek aanvragen via een mail naar opleidingen@vgct.nl.

oval