Statuten, reglementen en beleid

Op deze pagina vind je de statuten, reglementen en beleidsdocumenten van de VGCt.

  • De registratiereglementen vind je, per registratie, onder reglementen, formulieren en richtlijnen
  • De accreditatiereglementen vind je op de pagina voor opleiders

Beleidsplan 2021-2023

Het verenigingsbestuur is belast met de algemene beleidsvoering van de vereniging op basis van het door het verenigingsbestuur vastgestelde en door de ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan.

Jaaroverzicht 2021

In 2021 hebben we ons wederom ingezet om de vier speerpunten (en één beleidsaccent) van de vereniging vorm te geven en uit te voeren. De coronacrisis was hierbij een forse handicap, aangezien fysieke bijeenkomsten vrijwel niet mogelijk waren. Desondanks bleek ook in 2021 weer veel mogelijk op het gebied van online werken, online lesgeven en online therapie geven. Alle details lees je in het uitgebreide jaarverslag van 2021. Voor de belangrijkste punten in één oogopslag ga je naar het jaaroverzicht.

oval