Statuten, reglementen en beleid

Op deze pagina vind je de statuten, reglementen en beleidsdocumenten van de VGCt.

  • De registratiereglementen vind je, per registratie, onder reglementen, formulieren en richtlijnen
  • De accreditatiereglementen vind je op de pagina voor opleiders

Beleidsplan 2021-2023

Het verenigingsbestuur is belast met de algemene beleidsvoering van de vereniging op basis van het door het verenigingsbestuur vastgestelde en door de ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan.

Jaaroverzicht 2020

In 2020 hebben we ons wederom ingezet om de vier speerpunten van de vereniging vorm te geven en uit te voeren. De coronacrisis was hierbij een forse handicap, aangezien fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. Desondanks bleek dat er op het gebied van online vergaderen, online werken, online lesgeven en online therapie geven veel meer mogelijk was dan daarvoor gedacht. In de pdf van het jaaroverzicht 2020 zie je in één oogopslag waaraan we hebben gewerkt. Of lees het uitgebreide jaarverslag van 2020.

oval