Statuten, reglementen en beleid

Op deze pagina vind je de statuten, reglementen en beleidsdocumenten van de VGCt.

  • De registratiereglementen vind je, per registratie, onder reglementen, formulieren en richtlijnen
  • De accreditatiereglementen vind je op de pagina voor opleiders

Beleidsplan 2024 – 2026

Het verenigingsbestuur is belast met de algemene beleidsvoering van de vereniging op basis van het door het verenigingsbestuur vastgestelde en door de ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan.

Jaaroverzicht 2022

In 2022 hebben we ons wederom ingezet om de vier speerpunten (en één beleidsaccent) van de vereniging vorm te geven en uit te voeren. De coronacrisis was gelukkig niet meer zo’n ‘spelbreker’ als het jaar ervoor. Events konden en mochten ook weer op locatie plaatsvinden. Alle VGCt-details met betrekking tot het kalenderjaar 2022 vind je in het uitgebreide jaarverslag. Voor de belangrijkste punten in één oogopslag ga je naar het jaaroverzicht.

oval