Contributie en tarieven

Tarieven 2024

 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt i.o. € 74,-
 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt € 106,-
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. zie onder*
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. KP zie onder*
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt € 303,-
 • Supervisor VGCt € 378,-
 • Wetenschappelijk onderzoeker VGCt € 125,-
 • Ereleden € 0,-
 • Belangstellenden, volledig dienstenpakket € 180,-
 • Belangstellenden (basiscursisten) € 74,-
 • Belangstellenden 67+ (op 1-1-2023 67 jaar of ouder) € 92,-
 • Huur PE-portfolio € 55,- (zonder VGCt-registratie en lidmaatschap)

* Voor cognitief gedragstherapeuten i.o. en cognitief gedragstherapeuten i.o. KP is het lidmaatschap de eerste drie jaar na het beëindigen van de basiscursus goedkoper.
De contributietarieven zijn als volgt:

 • € 102,- (De basiscursus is afgerond in de afgelopen 9 maanden)
 • € 153,- (De basiscursus is afgerond tussen de 9 en 18 maanden geleden)
 • € 205,- (De basiscursus is afgerond tussen de 18 en 27 maanden geleden)
 • € 256,- (De basiscursus is afgerond langer dan 27 maanden geleden)

Inning van de contributie

De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. Als je na 1 januari lid wordt, betaal je contributie naar rato. Je moet binnen 30 dagen na ontvangst van de digitale factuur betalen of je kiest voor automatische incasso. Je factuur kun je terugvinden in mijn VGCt. Meer informatie vind je in het contributiereglement 2023.

Kies voor gemak
Wij kunnen elk jaar je contributie automatisch incasseren. Dan heb jij er geen omkijken meer naar en blijven je ledenvoordelen in stand. Dit kun je eenvoudig zelf regelen in “mijn VGCt”. Vul daar de machtiging in. Vanaf volgend contributiejaar hoef je dan niets meer te doen. Mocht je het niet eens zijn met de afschrijving, kun je deze altijd binnen 56 dagen laten terugboeken.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VGCt loopt per kalenderjaar. Opzeggen kan alleen in de mijn-VGCt-omgeving, graag met reden.
Opzegging voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende jaar gebeuren. Dus opzeggen voor 1 december 2024 betekent dat je per 1 januari 2025 geen lid meer bent.

Beoordelingskosten

2024

Voor (her)registratie worden kosten berekend voor de beoordeling van je portfolio en dossier.

VGCt-leden

 • Registratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 70,-
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 70,-
 • Registratie cognitief gedragstherapeut, leden € 114,-
  Je komt in aanmerking voor de ledenprijs als je minimaal een jaar lid bent.
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeut € 70,-
 • Registratie supervisor € 114,-
 • Herregistratie supervisor € 70,-
 • Herregistratie wetenschappelijk onderzoeker € 70,-
 • Buitenlandse nascholing (cursus met draaiboek) € 70,-
 • Buitenlandse nascholing (congres < 10 minuten) gratis
 • Beoordeling van bezwaren € 70,-

Niet-leden

 • Registratie cognitief gedragstherapeut € 392,-
  Dit tarief geldt ook voor leden die korter dan één jaar lid zijn

Individueel deviatieadvies

 • Individueel deviatieadvies cgt
  leden € 114,-
  niet-leden €170,-
 • Individueel deviatieadvies cgw
  leden € 85,-
  niet-leden € 141,-

Accreditatietarieven (opleiders)

Aan het aanvragen van accreditatie voor een cursus zijn kosten verbonden. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw. Facturen worden per mail gestuurd.

Basiscursussen

 • cgw – Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (1 jaar) € 203,-
 • cgw – Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (3 jaar) € 474,-
 • cgt – Basiscursus cgt introcuctiedeel (1 jaar) € 203,-
 • cgt – Basiscursus cgt verdieping (1 jaar) € 203,-
 • cgt – Basiscursus cgt volledig (1 jaar) € 474,-
 • cgt – Basiscursus cgt introductiedeel (3 jaar) € 474,-
 • cgt – Basiscursus cgt verdieping (3 jaar) € 674,-
 • cgt – Basiscursus cgt volledig (3 jaar) € 922,-

Vervolgcursussen

 • Vervolgcursussen tot 100 uur (1 jaar) € 203,-
 • Vervolgcursussen vanaf 100 uur (1 jaar) € 474,-
 • Vervolgcursussen (3 jaar) € 474,-

Nascholing

 • Nascholing herregistratie cgt (1 jaar) €203,-
 • Nascholing herregistratie cgt (3 jaar) € 474,-
 • Nascholing herregistratie cgw (1 jaar) € 203,-
 • Nascholing herregistratie cgw (3 jaar) € 474,-
 • Nascholing herregistratie cgt supervisievaardigheden/didaktiek (1 jaar) € 203,-
 • Nascholing herregistratie cgt supervisievaardigheden/didaktiek (3 jaar) € 474,-
 • Nascholing herregistratie supervisor € 203,-
  supervisievaardigheden / didaktiek (1 jaar)
 • Nascholing herregistratie supervisor € 474,-
  supervisievaardigheden / didaktiek (3 jaar)

Supervisorencursus

 • Supervisorencursus VGCt (1 jaar) € 203,-
 • Supervisorencursus VGCt (3 jaar) € 474,-

Tarieven per (her)registratieverzoek

 • Beoordelingskosten dossier t.v.b. herregistratie cgt, cgw, sv en wo € 70,-
 • Beoordelingskosten dossier t.b.v. registratie cgt, cgw, sv en wo € 114,-
 • Beoordelingskosten dossier t.b.v. registratie cgt, cgw, sv en wo < 1 jaar lid € 392,-

Bezwaar

Als je vindt dat je accreditatieaanvraag ten onrechte is afgewezen kun je hiertegen bezwaar maken. De beoordelingskosten bezwaar tegen een afgewezen accreditatieaanvraag zijn € 70,-. Als je bezwaar gegrond wordt verklaard krijg je het dubbele bedrag terug.

oval