Organisatie

De VGCt staat onder algemene leiding van het bestuur. De ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

We hebben zestien secties rond stoornissen, therapievormen, doelgroep of werksetting. Zij zorgen voor kennisuitwisseling tussen leden door onder meer studiedagen en netwerklunches te organiseren. Ook leveren zij hun bijdrage aan het kennisnet op de VGCt-website.

De vereniging heeft, naast de registratie- en accreditatiecommissie, ook commissies met een taakgerichte functie. De praktische uitvoering van verenigingszaken gebeurt door de medewerkers van het verenigingsbureau.

oval