Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt

PE-dossier – nieuwe stijl

Je PE-dossier bestaat uit je PE-portfolio en je PE-dossier.

In je PE-portfolio vind je de e-learning ‘Therapeutfactoren in de praktijk’ en maak je jouw POP. Ook vul je er jouw supervisie-en intervisie-evaluatieformulieren in en machtig je de supervisor(en) tot inzage van jouw supervisie- en intervisieformulieren. De praktijktoetsen worden in het PE-portfolio door de supervisor ingevuld. Zodra de gevolgde supervisie/intervisie geaccordeerd is, komen de supervisie/intervisiepunten in jouw PE-dossier.

In je PE-dossier komen ook de opleidingsonderdelen vervolgcursussen en N=1-verslag.

 

Invullen PE-portfolio en PE-dossier CGT-opleiding nieuwe stijl

Opleidingsonderdeel: E-learning

Welke stappen:
1. Log in je PE-portfolio (via je Portal)
2. Bij e-learning en POP vind je een toelichting op de e-learning en POP.
3. Je volgt de e-learning in LMS

Einde van module 3 download je het format voor je POP. Na module 3 download je je certificaat in je PE-portfolio.

Hoe:
1.Inloggen > Mijn VGCt > Aanmelden > PE online dossier > PE-portfolio VGCt opleiding nieuwe stijl>
2. E-learning en POP> 2: klik hier voor een toelichting op de e-learning en POP
3. E-learning en POP> 2: klik hier om te starten met de e-learning

Registreer een account voor de e-learning. Volg de e-learning.

Opleidingsonderdeel: POP

Welke stappen:
1. Log in je PE-portfolio
2. Bij e-learning en POP vind je een toelichting op de e-learning en POP
3. Voeg je POP toe en vul deze in.

Je gebruikt het gedownloade werkformat (vanuit je e-learning)

Hoe:
1.Inloggen > Mijn VGCt > Aanmelden > PE online dossier> PE-portfolio VGCt opleiding nieuwe stijl>
2. E-learning en POP> 2: klik hier voor een toelichting op de e-learning en POP
3. E-learning en POP> klik op + Toevoegen POP.

Opleidingsonderdeel: Supervisie

Welke stappen:
1. Toevoegen via PE-portfolio
2. Supervisor machtigen
3. Invullen evaluatieformulier en verzenden
4. Supervisor accordeert

Hoe:
1.Inloggen website > Mijn VGCt > Aanmelden > PE online dossier
2. Rechtsboven > Mijn supervisor> Toevoegen supervisor
3. Rechtsboven> Portfolio> Klik op de periode die staat aangegeven
>Toevoegen evaluatieformulier > Vul in >Volgende.>Vul het evaluatieformulier in  > Volgende > Gereed
4. Evaluatieformulier staat klaar voor je supervisor.
Zodra supervisor akkoord geeft, komen de punten in PE-dossier.

Opleidingsonderdeel: Praktijktoetsen

Welke stappen:
Praktijktoets voeg je niet zelf toe. Ingevoerd door supervisor in PE-portfolio.

Hoe:
Instructievideo’s als uitleg voor de supervisor over hoe praktijktoetsen toe te voegen.

https://youtu.be/onrf_zYkqGY

https://youtu.be/GRpO5NIUSv0

Opleidingsonderdeel: Begeleide intervisie

Welke stappen:
1. Toevoegen via PE-portfolio
2. Supervisor machtigen
3. Invullen evaluatieformulier Intervisie en verzenden
4. Supervisor accordeert

Hoe:
1.Inloggen website > Mijn VGCt > Aanmelden > PE online dossier
2. Rechtsboven > Mijn supervisor> Toevoegen supervisor
3. Rechtsboven> Portfolio> Klik op de periode die staat aangegeven
>Toevoegen evaluatieformulier > Vul in >Volgende.>Vul het evaluatieformulier in  > Volgende > Gereed
4. Evaluatieformulier staat klaar voor je supervisor.
Zodra supervisor akkoord geeft, komen de punten in PE-dossier.

Opleidingsonderdeel: Vervolgcursussen

Welke stappen:
Vervolgcursussen en punten zijn zichtbaar in PE-dossier en worden door de opleiders toegevoegd.

Hoe:
Inloggen > Mijn VGCt > Aanmelden > Cognitief gedragstherapeuten > Bovenin -Mijn dossier > Periode inzien
Onder Vervolgcursus contacturen het totaal aantal behaalde punten.

Opleidingsonderdeel: N=1 verslag (oude stijl of nieuwe stijl)

Welke stappen:
Indienen in PE-dossier

Hoe:

Inloggen > Mijn VGCt > Aanmelden > Cognitief gedragstherapeuten > Bovenin -Mijn dossier > Periode inzien > N=1 of N=2 verslag > +Toevoegen N=1 verslag oude stijl of +Toevoegen N=1 verslag nieuwe stijl
Bij het uploaden voeg je ook de supervisorverklaring toe.

oval