Over de VGCt

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën is de wetenschappelijke vakvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De VGCt is opgericht in 1966 en heeft momenteel ongeveer 9000 leden en ruim 500 belangstellenden. 
 
De VGCt zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling én uitoefening van de cognitieve gedragstherapie. Zij doet dit door het bewaken en vergroten van de kwaliteit en door permanente scholing van haar leden. Uit wetenschappelijk onderzoekblijkt dat cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij veel psychische problemen, waaronder angst, depressie en verslaving, de voorkeur moet krijgen. 

Missie

De VGCt is een wetenschappelijke vereniging voor professionals op post-hbo- en postacademisch niveau op het gebied van cognitieve gedragstherapie (CGT). De VGCt wil Nederland (mentaal) gezonder maken met bewezen effectieve psychologische behandelmethoden, in het bijzonder (behandelingen gebaseerd op) CGT, aangeboden door bekwame professionals die  bij voorkeur een VGCt-kwaliteitsregistratie hebben.

Visie

De VGCt wil toe naar een Nederlandse samenleving en gezondheidszorg die de toegevoegde waarde van bewezen effectieve psychologische behandelingen kennen en positief waarderen.
Dit geldt in het bijzonder voor behandelingen gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, en die voorzien zijn van de VGCt-kwaliteitsregistraties.

Voor haar leden wil de VGCt een inspirerende, innovatieve en transparante, kortom inhoudelijk interessante vereniging zijn die stimuleert tot ‘beter worden in je vak’. Een vereniging waarvan zij graag lid zijn en actief aan bijdragen.

Activiteiten en registraties

De VGCt draagt zorg voor:

  • Organisatie van lezingen, workshops en congressen 
  • Opleiding en nascholing van cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers 
  • Het accrediteren van opleidingen 
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 
  • Service aan haar leden en geïnteresseerden 
  • Het behartigen van de wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar leden 

De VGCt heeft eigen kwaliteitsregistraties op postacademisch en post-hbo-niveau en voert een eigen keurmerk: VGCt®. De meeste leden zijn naast hun registratie bij de VGCt ook bij de overheid BIG-geregistreerd als gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, arts, psychiater of verpleegkundige. 

oval