Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt

Supervisie

Binnen acht jaar na de afronding van je basiscursus moet je 75 tot 100 supervisiesessies hebben gevolgd waarin therapiesessies op het gebied van CGT zijn gesuperviseerd.

Naast supervisie volg je ook 25 tot 50 sessies leertherapie. Supervisie en leertherapie vormen samen 125 sessies. In het registratiereglement lees je aan welke voorwaarden deze sessies moeten voldoen.

Ontwikkeling competenties volgen

Het ‘competentieprofiel cognitief gedragstherapeut’  is leidend in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van je competenties te volgen, gebruiken we twee feedbackinstrumenten: het digitale supervisie-evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze vind je als je inlogt in je PE-portfolio.

Digitaal supervisie-evaluatieformulier

Het supervisie-evaluatieformulier helpt je om meer inzicht te krijgen in je ontwikkeling tot cognitief gedragstherapeut. Jij en je supervisor gebruiken dit formulier om de voorgaande supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. De supervisor kan hier ook de ingevulde formulieren lezen over jouw voorgaande supervisieperiode(s), zodat hij of zij kan voortbouwen op je ontwikkeling. Zodra je het formulier in je PE-portfolio hebt ingevuld, worden de ontvangen supervisiesessies automatisch bijgeschreven in je PE-dossier.

Praktijktoetsen

Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld. Je supervisor geeft feedback op de praktijksituaties die je inbrengt bij de toetsen zodat je weet welke competenties je beheerst en waaraan je nog moet werken. Deze toetsen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Alle toetsen moeten minimaal één keer worden afgenomen. Welke praktijktoets wanneer afgenomen wordt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je zit. Dit stem je af met je supervisor. De toetsen worden door de supervisor online in het PE-portfolio ingevuld.

Heb je je volledige supervisie voor 1 september 2019 afgerond, lees dan in het registratiereglement bijlage 6 ‘Overgangsregeling voor het maken van praktijktoetsen in de opleiding tot cognitief gedragstherapeut’.

Facultatieve praktijktoets kinderen en jeugdigen
Er is een facultatieve praktijktoets voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jeugdigen. Hiermee kun je toetsen of je over de competenties beschikt die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Het is een facultatieve toets, dus deze hoort niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

Facultatieve praktijktoets relatie en systeem
Juist het betrekken van belangrijke naasten is essentieel voor het slagen van een behandeling. Met die reden heeft de sectie relatie- en gezinstherapie een facultatieve praktijktoets ontwikkeld. De praktijktoets is bedoeld voor cgt’ers i.o. om hun competenties te toetsen ten aanzien van relaties en het systeem. De praktijktoets is facultatief en maakt geen onderdeel uit van de acht verplichte toetsen.

Let op: uitsluitend voor de registratieroute voor klinisch psychologen is het behalen van praktijktoetsen niet verplicht gesteld.

PE-portfolio

Het PE-portfolio is onderdeel van PE-online en bestaat naast het PE-dossier. Het gebruik van het portfolio is verplicht. Jij vult je supervisie-evaluatieformulier in en je supervisor keurt het goed. Je supervisor vult de praktijktoetsen online in in het PE-portfolio en bespreekt dit met jou.

Vind een supervisor

Log via onderstaande knop in op MijnVGCt en vind een supervisor

oval