Commissies

De VGCt heeft verschillende commissies die zich bezig houden met kwaliteitsborging, de inhoudelijke organisatie van na- en bijscholing en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen onze leden.
oval