Actief worden binnen de vereniging

De VGCt is een vereniging die voor een groot deel draait op vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn leden en deelnemers die zich naast hun lidmaatschap/deelnemerschap actief inzetten voor de VGCt; de zogenoemde kaderleden. Op deze pagina kun je zien op welke manieren de kaderleden actief zijn binnen onze vereniging. Op de specifieke kaderlidpagina’s vind je meer informatie: werkzaamheden, activiteiten, huidige kaderleden, interviews, vacatures, nieuws, praktische informatie, contactpersonen en meer.

Heb je interesse om ook kaderlid te worden en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren aan de missie van de VGCt, neem dan een kijkje op deze pagina. Klik op de sectie, commissie etc. van je interesse, kijk wat de mogelijkheden zijn en meld je aan!

Ledenraad

De ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders en bestaat uit 17 gekozen ledenraadsleden in verschillende kieskringen. Wil je actief meedenken en beslissen over de plannen van de VGCt, directe invloed uitoefenen en de belangen behartigen van alle leden en deelnemers binnen de VGCt? Elke drie jaar worden ledenraadsverkiezingen gehouden. Stel je verkiesbaar!

Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat uit zeven bestuursleden en is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur richt zich naar het belang van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie. De bestuurstaken zijn verdeeld op basis van portefeuilles, maar het bestuur is integraal verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid. Wil je actief meedenken en beslissen over de algemene beleidsvoering?

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie is een zelfstandige commissie die de accreditatieaanvragen van opleidingsactiviteiten beoordeelt. Wil je ervoor zorgen dat leden beter worden in hun vak en daarmee bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling én uitoefening van de cognitieve gedragstherapie? Overweeg dan om lid te worden van de accreditatiecommissie.

Registratiecommissie

De registratiecommissie is een zelfstandige commissie die het bestuur adviseert over de (her)registratie van haar leden. De registratiecommissie beoordeelt opleidingsonderdelen, zoals de N=1-verslagen. Lijkt dit je interessant? Kijk dan hier wat de mogelijkheden zijn.

Secties

Als sectie verenig je leden van de VGCt binnen een bepaald segment (vakgebied, registratie, regio). Een sectie richt zich op het verzamelen en verspreiden van kennis en stimuleert daarmee het ‘beter worden in je vak’ op een specifiek terrein. Wil jij bijvoorbeeld studiedagen organiseren of meewerken aan factsheets op jouw vakgebied?

vergadering

Commissies najaarscongres, voorjaarsworkshops en cgw-congres

Wil jij meedenken over de inhoudelijke invulling en organisatie van het najaarscongres, de voorjaarsworkshops of het cgw-congres? Kijk dan hier voor meer informatie en actuele vacatures.

Projectcommissies

Het verenigingsbestuur is bevoegd eigen commissies en werkgroepen in te stellen. Deze commissies en werkgroepen werken in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur bepaalt de taakomschrijving. Vorige projectcommissies waren bijvoorbeeld de commissie N=1 en de commissie Leertherapie. Indien er leden gezocht worden voor bepaalde commissie vind je dat hier en op onze socialemediakanalen.

Ad-hoc-commissie bezwaar & beroep

De ad-hoc-commissie behandelt klachten en bezwaren en adviseert de accreditatiecommissie, registratiecommissie of het bestuur hierover. De samenstelling van de ad-hoc-commissie verschilt per klacht/bezwaar. Wil je je af en toe buigen over klachten en bezwaren? Kijk dan via de knop hieronder voor meer informatie en meld je aan voor de pool.

College van Beroep

Het College van Beroep heeft als taak het behandelen van en het doen van uitspraken in beroepszaken van leden.

Vertrouwenspersonen

Leden en deelnemers kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot problemen in de samenwerking met andere leden of de omgang met cliënten of hun omgeving. Wil jij meer informatie over de vertrouwenspersonen of zelf een klankbord zijn voor je medeleden? Kijk dan hier voor meer informatie en actuele vacatures.

oval