Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie houdt in dat je met vier tot acht andere cgt’ers i.o. intervisiesessies hebt over onderdelen die in de persoonlijke ontwikkelingsplannen opgenomen zijn.

De intervisie wordt begeleid door een supervisor VGCt (ook gespreksleider) en bestaat uit tien sessies van 90 minuten of vijf sessies van 180 minuten. De begeleide intervisie richt zich niet zozeer op cliënten, maar op de ontwikkeling van je rol als therapeut. Er is ruimte om te oefenen met therapeutfactoren. Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is de basis voor de bespreekpunten die elke deelnemer inbrengt. Gedurende de pilotfase, tot 1 juli 2023, is de keuze voor een open of gesloten groep vrij. Intervisie kan fysiek of online plaatsvinden. De leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en de leerlijn professionaliteit vormen de inhoudelijke rode draad door de opleiding.
De cgt’er i.o. moet de gevolgde begeleide intervisie zelf toevoegen aan het PE-portfolio.

Voor dispensatieregelingen kijk je in het registratiereglement cognitief gedragstherapeuten en supervisoren.

LET OP! Wij ontvangen meldingen dat een klein aantal leden niet kan inloggen op het platform. Dit probleem is bij ons bekend en er wordt gewerkt aan een oplossing.

Krijg jij een foutmelding bij het inloggen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@vgct.nl  

(26-01-2024)

oval