Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt

E-learning en POP

Voordat je start met begeleide intervisie en supervisie maak je de e-learning ‘Therapeutfactoren in de praktijk’.

Je maakt in de e-learning kennis met een aantal aspecten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling tot cognitief gedragstherapeut. Tijdens de basiscursus heb je geleerd over de inhoud van de cognitieve gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en heb je het competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt gezien. In de e-learning zijn de verschillende therapeutfactoren belangrijk, maar maak je ook een kwadrantenanalyse waarmee je meer inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en valkuilen. De link naar de e-learning vind je in je PE-portfolio.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Na afronding van de e-learning maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In de laatste fase van de e-learning maak je een start met het POP, dat je vervolgens via een vooraf opgesteld format afmaakt. De verschillende hoofdstukken uit het format zullen je hierbij helpen. Wanneer je alle hoofdstukken hebt doorlopen, heb je een kritische houding ten opzichte van jezelf en je rol als cognitief gedragstherapeut in opleiding ontwikkeld. Je krijgt inzicht in de doelen waaraan je gaat werken tijdens het opleidingstraject waaronder in de supervisie en begeleide intervisie, maar ook in de dagelijkse praktijk.

Het POP is een ‘levend’ document, wat inhoudt dat het altijd aangevuld wordt. Na iedere supervisieperiode en na de begeleide intervisie zul je het POP weer herzien. De op te stellen doelen beslaan zowel de leerlijn professionaliteit als de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling, waardoor er dus expliciete aandacht is voor zowel de technische als de interpersoonlijke kant van het zijn van cognitief gedragstherapeut. Het doorlopen van de e-learning en het ontwikkelen van het POP duurt ongeveer tien uur.

Downloads

Persoonlijk ontwikkelingsplan

POP
oval