Vertrouwenspersonen

De VGCt heeft twee vertrouwenspersonen. Dit zijn Clarisse van Gorkom en Michel Reinders.

Taak

De vertrouwenspersoon is een klankbordfunctionaris. Leden en deelnemers (belangstellenden) kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot problemen in de samenwerking met andere leden of de omgang met cliënten of hun omgeving.

De vertrouwenspersoon werkt probleemgericht, kijkt naar het proces, helpt het probleem te verhelderen en kan het traject tot het oplossen van het probleem helpen schetsen. Het is een vorm van dienstverlening aan de VGCt-leden en deelnemers (belangstellenden). Formele klachtenprocedures kunnen door de inzet van de vertrouwenspersoon mogelijk worden voorkomen.

De vertrouwenspersoon biedt begeleiding en ondersteuning aan leden bij de behandeling van klachten inzake ongewenst gedrag door:

  • Zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die een vraag of klacht hebben op het gebied van (mogelijk) ongewenst gedrag
  • Een eerste opvang te bieden aan leden (mogelijk klager of beklaagde) die menen onjuist of onheus bejegend te zijn en daarover willen praten
  • Klager/klaagster bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken
  • Te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing, desgewenst de klager/klaagster door te verwijzen
  • Klager/klaagster bij te staan en te ondersteunen bij het indienen van een klacht over de bejegening in een afhankelijkheidsrelatie bij de registratiecommissie of incidenteel bij externe opleidingsinstellingen of beroeps- of tuchtcolleges
  • Het onderhouden van contact met klager/klaagster en met beklaagde nadat de klacht is afgehandeld

Vertrouwenspersonen

Michel Reinders

Michel Reinders

Vertrouwenspersoon / Lid van verdienste

Vertrouwenspersoon VGCt

Clarisse van Gorkom

Vertrouwenspersoon

oval