Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt

Leertherapie

Leertherapie is begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de cognitief gedragstherapeut i.o.

Door leertherapie leer je je eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leer je hoe je je denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor je beroepsuitoefening kan optimaliseren.

Binnen acht jaar na afronding van je basiscursus heb je 25 tot 50 sessies leertherapie gevolgd.

Naast leertherapie volg je ook 75 tot 100 sessies supervisie. Supervisie en leertherapie vormen samen 125 sessies. In het registratiereglement lees je aan welke voorwaarden deze sessies moeten voldoen.

Verdwijnen leertherapie en overgangsregeling

Iedere cgt’er i.o. die tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 start met VGCt-supervisie in het kader van de CGT-opleiding krijgt de keuze om te starten met de opleiding nieuwe stijl of de huidige opleiding te vervolgen. Iedereen die ná 30 juni 2023 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut zal het nieuwe opleidingstraject, waarin leertherapie vervangen is, gaan volgen.

De overgangsregeling vervanging leertherapie loopt tot 1 januari 2026. Deze overgangsregeling is voor mensen die vóór 1 juli 2023 gestart zijn met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt en gekozen hebben voor een traject met leertherapie (CGT-opleiding oude stijl).

Vanaf 1 januari 2026 is het niet meer mogelijk leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut mee te laten tellen. Dat wil dus zeggen dat de leertherapie vóór deze datum volledig afgerond moet zijn.

Dispensatie aanvragen voor leertherapie in een ander therapeutisch referentiekader

Cognitief gedragstherapeuten i.o. die vijftig sessies leertherapie hebben gevolgd in een ander therapeutisch referentiekader binnen de opleiding tot klinisch psycholoog (uitgezonderd deelnemers aan de CGT-kp-registratieroute), psychotherapeut of psychiater, kunnen dispensatie aanvragen voor veertig sessies leertherapie in de opleiding van de VGCt. De cognitief gedragstherapeut i.o. moet nog tien gedragstherapeutische leertherapiesessies volgen bij een supervisor VGCt®. Het dispensatieverzoek dien je in door middel van het formulier Verklaring dispensatie leertherapie in een ander referentiekader.

oval