Meer maatschappelijke impact genereren met jouw onderzoek? De VGCt biedt uitkomst!

Als onderzoeker herken je het vast wel: je hebt veelbelovende onderzoeksresultaten gepubliceerd in  een wetenschappelijk tijdschrift en nu ben je op zoek naar een manier om die bevindingen met de praktijk te delen. Wetenschap bevindt zich immers niet in een ivoren toren; toepassing in de praktijk geeft onderzoeksresultaten extra glans. Het gaat, kortom, om valorisatie: maatschappelijke impact creëren door het verspreiden van wetenschappelijke kennis. Maar wie kun je hiervoor benaderen? En wat kun je verwachten van de andere partij?

Er is nog een andere reden om na te denken over valorisatie. Het is tegenwoordig namelijk onmisbaar voor een geslaagde subsidieaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. Sterker nog, subsidieverstrekkers vereisen vaak dat een bepaald percentage van het subsidiebedrag gereserveerd dient te worden voor valorisatie om ervoor te zorgen dat alle waardevolle kennis ook daadwerkelijk ingezet gaat worden in de praktijk (bij subsidieverstrekker ZonMw is dat bijvoorbeeld vaak 15% van het totale aangevraagde budget).

Valorisatiemogelijkheden bij de VGCt

Heb je hulp of advies nodig op het gebied van valorisatie? Dan kan de VGCt een relevante partner zijn! Zo zijn we al betrokken bij de valorisatie voor verschillende subsidieaanvragen bij meerdere universiteiten. Wat kan de VGCt concreet betekenen voor jouw project? Je kunt bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van kennisclips, het organiseren van webinars en het maken van infographics. Allemaal met als doel om de wetenschappelijke kennis van jouw project helder over te brengen naar de praktijk. Een voorbeeld van een afgerond valorisatieproject is de STARr-training. Hiervoor ontwikkelde de VGCt instructiefilmpjes voor het gebruik van een CGT-protocol voor jongeren met depressieve- en angstklachten. Maar wat laagdrempeliger kunnen we jouw onderzoeksproject ook in de spotlights zetten met een interview op ons Kennisnet of in het VGCt magazine.
Kortom, we kunnen alle kanten op en we staan er altijd voor open om mee te denken over specifieke ideeën of wensen. Kijk ook eens op ons Kennisnet om een indruk te krijgen van alle kennisproducten die we ontwikkelen.

Contact

Heb je vragen of ideeën die je graag zou willen bespreken? De contactpersoon vanuit de VGCt is Maria Bekendam (m.bekendam@vgct.nl).

Ook kan het interessant zijn om je aan te melden als wetenschappelijk onderzoeker bij de VGCt. Je blijft op de hoogte van alle evenementen en workshops die we organiseren en je ontvangt vier keer per jaar ons VGCt magazine in huis. Bekijk alle informatie hier en meld je aan!

 

Meer lezen

oval