Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt

Vervolgcursussen

Binnen acht jaar na de afronding van je basiscursus heb je maximaal vier geaccrediteerde vervolgcursussen gevolgd die samen 100 contacturen zijn. In PE-Online  vind je het aanbod van vervolgcursussen (selecteer de cursuscategorie in de linker kolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

In jouw PE-dossier worden de punten voor je gevolgde scholingsactiviteiten toegevoegd door de opleiders.

LET OP! Een door de VGCt geaccrediteerde nascholingscursus is geen VGCt-vervolgcursus. Let dus goed op dat jouw cursus geaccrediteerd is als VGCt-vervolgcursus, anders mag deze niet meetellen voor je registratie als cognitief gedragstherapeut.

oval