Ad hoc commissie bezwaar & beroep

Taak

De ad-hoc-commissie onderzoekt de juistheid van het door de accreditatie- of/ registratiecommissie genomen besluit en de argumenten van degene die bezwaar heeft gemaakt. Na het onderzoek geeft de commissie een advies aan de accreditatie- of registratiecommissie. De accreditatie- of registratiecommissie neemt een besluit over de gegrondheid van het bezwaar.

Klacht functioneren binnen opleidingscontext

De ad-hoc-commissie behandelt ook klachten over het functioneren van leden in een opleidingscontext. De ad-hoc-commissie onderzoekt de klacht door middel van hoor en wederhoor. De ad-hoc-commissie onderzoekt of klager en aangeklaagde door middel van bemiddeling of mediation tot een oplossing kunnen komen en kan deze bemiddeling of mediation zelf uitvoeren. Als dit geen oplossing biedt, geeft de ad-hoc-commissie haar bevindingen door aan de registratiecommissie. De registratiecommissie geeft op basis van de bevindingen van de ad-hoc-commissie een bindend advies over de gegrondheid van de klacht en de eventueel op te leggen maatregel en deelt dit mee aan het bestuur. Het bestuur neemt naar aanleiding van het bindende advies een besluit. Het bestuur besluit of de klacht gegrond of ongegrond is en of er een maatregel wordt opgelegd.

Samenstelling commissie

De samenstelling van de ad-hoc-commissie wisselt per bezwaar/klacht. Een ad-hoc-commissie bestaat uit ten minste één lid van de accreditatie- of registratiecommissie en ten minste één lid of deelnemer van de vereniging van buiten de accreditatie- of registratiecommissie. De ledenraad stelt, op voordracht van het bestuur, een lijst samen met beschikbare en capabele leden en deelnemers (belangstellenden) die zitting kunnen nemen in deze ad-hoc-commissies (pool).

Vacatures

Er is altijd plek vrij! Heb je ervaring binnen de accreditatie- en registratiecommissie opgedaan en wil je je aanmelden voor de pool van ad-hoc-commissieleden? Neem dan contact op met Lisa de Kok via onderstaande contactgegevens.

Contact en meer informatie

Meer informatie over klacht, bezwaar en beroep. Je kunt ook contact opnemen met Lisa de Kok via 030-254 3054, klacht@vgct.nl of bezwaarenberoep@vgct.nl.

Ad-hoc-commissie bezwaar & beroep

Cisca Zwiep-Janssens

Cisca Zwiep-Janssens

Lid taakgroep N=1 en lid Ad-Hoc-Commissie Bezwaar & Beroep

Maarten Lange

Maarten Lange

Lid van verdienste en lid Ad-Hoc-Commissie Bezwaar & Beroep

oval