Taak

De ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de ledenraad. Daarnaast heeft de ledenraad onder andere de volgende taken:

 • Het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan
 • Het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting
 • Het vaststellen van de hoogte van de contributies en verplichte bijdragen
 • Het goedkeuren van het in het afgelopen boekjaar gevoerde strategisch beleid
 • Het vaststellen van het financieel jaarverslag
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden

Vergaderdata 2023

 • 10 februari
 • 26 mei
 • 29 september
 • 1 november

 

Vergaderdata 2024

 • 8 maart
 • 24 mei
 • 27 september
 • 6 november

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid? Je kunt in contact komen met de ledenraad via de bestuurssecretaris door een mail te sturen naar bestuur@vgct.nl. Bij de foto vind je de kieskring van ieder ledenraadslid.

Je kunt ledenraadsleden ook ontmoeten tijdens activiteiten en bijeenkomsten zoals het najaarscongres.

oval