De kandidaten zijn bekend

Breng je stem uit

In februari kun je je stem digitaal uitbrengen op onderstaande kandidaten.
Dit is mogelijk vanaf woensdag 1 februari 00:01 tot en met dinsdag 28 februari 23:59. Hiervoor heb je op op 1 februari een e-mail ontvangen van WebElect.

Kandidaten ledenraadsverkiezing 2023 – 2026

KIESKRINGEN Naam
Kieskring A1: supervisoren
(2 zetels) Fatiha Ben Messaoud
Elena Leijten-Willekers
Hanneke Schuurmans
Francisco Steenbakkers
Ingeborg Visser
Senne de Wit
Kieskring A2: cgt’ers
(4 zetels, waarvan min. 1 niet-BIG) Sanne Ebbeling
Paulien Jansen
Jeroen de Jong
Marielle ten Veldhuis
Ilse Broeksma
Kieskring A3: cgt’ers i.o. (KP)
(8 zetels, waarvan min. 1 niet-BIG) Grieke Altenburg
Merel van Garderen
Kasandra de Hoog
Myrthe Jonker
Rachel van Loenen
Yonda Poslavsky
Kieskring A4: cgw’ers (i.o.)
(2 zetels) Mohammad Bek
Monique van Hattum
Kieskring A5: wo’ers
(1 zetel) Annemieke van Straten

Taak

De ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de ledenraad. Daarnaast heeft de ledenraad onder andere de volgende taken:

  • Het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan
  • Het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting
  • Het vaststellen van de hoogte van de contributies en verplichte bijdragen
  • Het goedkeuren van het in het afgelopen boekjaar gevoerde strategisch beleid
  • Het vaststellen van het financieel jaarverslag
  • Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden

 

Tijdspad

Dit kun je verwachten wanneer je je kandidaat stelt:

24 oktober 2022 – 18 januari 2023 Kandidaatstellingsperiode
20 januari 2023 Vaststellen kandidatenlijst door bestuur
1 februari 2023 – 28 februari 2023 Kiesgerechtigde leden kunnen stemmen
2 maart 2023 – 8 maart 2023 Vaststellen uitslag verkiezing door bestuur
Persoonlijk berichten kandidaten
9 of 16 maart 2023 Bekendmaking uitslag/samenstelling nieuwe ledenraad op website
26 mei 2023 Installatie nieuwe ledenraad

 

Kieskringen 2020 – 2023

De ledenraad bestaat uit zeventien gekozen leden in verschillende kieskringen.

Kieskring A1: supervisoren
Kieskring A2: cognitief gedragstherapeuten en wo’ers
Kieskring A3: cognitief gedragstherapeuten i.o. (kp)
Kieskring A4: cognitief gedragstherapeutisch werkers en cognitief gedragstherapeutisch werkers i.o.
Kieskring B5: vrijgevestigde leden
Kieskring B6: leden in loondienst van een (g)gz-instelling
Kieskring B7: leden werkzaam bij een universiteit/onderzoeksinstelling

Vergaderdata 2023

  • 10 februari
  • 26 mei
  • 29 september
  • 1 november

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid? Je kunt in contact komen met de ledenraad via de bestuurssecretaris door een mail te sturen naar bestuur@vgct.nl. Bij de foto vind je de kieskring van ieder ledenraadslid.

Je kunt ledenraadsleden ook ontmoeten tijdens activiteiten en bijeenkomsten zoals het najaarscongres.

oval