Bestuur

Het verenigingsbestuur is belast met de algemene beleidsvoering van de vereniging op basis van het door het verenigingsbestuur vastgestelde en door de ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan. Daarnaast ziet het bestuur toe op de naleving van de statuten, reglementen en genomen besluiten. Bij de vervulling van zijn taak richt een bestuurslid zich naar het belang van de vereniging en de daaraan verbonden werkorganisatie. Bestuurstaken zijn verdeeld op basis van aandachtsgebieden, maar het bestuur is integraal verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

Vergaderdata 2023

  • 20 januari
  • 21 april
  • 10 mei
  • 2 juni
  • 13 oktober
  • 8 december


Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid? Je kunt in contact komen met het bestuur via de bestuurssecretaris door een mail te sturen naar bestuur@vgct.nl. Je kunt bestuursleden ook ontmoeten tijdens activiteiten en bijeenkomsten als het najaarscongres. 

Bestuur

Bestuur

Marleen Rijkeboer

Voorzitter

Bestuur

Ellen Vedel

Penningmeester

Bestuur

Martine Onland

Aandachtsgebied: Jeugd

Bestuur

Esther Frusch

Aandachtsgebied: CGW

Bestuur

Kim de Jong

Aandachtsgebied: Wetenschap

Bestuur

Marije van der Lee

Aandachtsgebied: Opleidingen/registraties CGT en Supervisor

Bestuur

Larissa Cloudt

Aandachtsgebied: Verenigingszaken

oval