Bestuur

Het verenigingsbestuur is belast met de algemene beleidsvoering van de vereniging op basis van het door het verenigingsbestuur vastgestelde en door de ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan. Daarnaast ziet het bestuur toe op de naleving van de statuten, reglementen en genomen besluiten. Bij de vervulling van zijn taak richt een bestuurslid zich naar het belang van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie. Bestuurstaken zijn verdeeld op basis van portefeuilles, maar het bestuur is integraal verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid. 

Vergaderdata 2022

  • 14 januari
  • 25 maart
  • 20 mei
  • 3 juni
  • 7 oktober
  • 9 december


Contact

Wil je in contact komen met het bestuur of heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid en over de genomen besluiten? Je kunt hen bereiken via bestuur@vgct.nl. Je kunt de bestuursleden ook ontmoeten tijdens activiteiten en bijeenkomsten als het najaarscongres. 

Bestuur

Bestuur

Marleen Rijkeboer

Voorzitter

Bestuur

Ellen Vedel

Penningmeester

Bestuur

Sammy Peter

Portefeuille verenigingszaken

Bestuur

Martine Onland

Portefeuille jeugd

Bestuur

Esther Frusch

Portefeuille cgw

Bestuur

Kim de Jong

Portefeuille wetenschap

Bestuur

Marije van der Lee

Portefeuille opleidingen/registraties cgt en supervisor

oval