College van Beroep

Taak

Het College van Beroep heeft als taak het behandelen van en het doen van uitspraken in beroepszaken van leden.  Als je het oneens bent met een besluit van de VGCt, kun je hiertegen bezwaar maken . Bij sommige besluiten is het mogelijk om na de bezwaarprocedure in beroep te gaan bij het College van Beroep. Het gaat hierbij onder andere om besluiten over de accreditatie van opleidingsactiviteiten of om besluiten over het niet-verlenen, schorsen of ontnemen van een lidmaatschap, registratie of deelnemerschap. Alle besluiten die vatbaar zijn voor beroep vind je terug in de statuten en het huishoudelijk reglement.  

Daarnaast is het College van Beroep ingesteld als Interne Bezwaren Commissie FWG op grond van de CAO GGZ voor het bureau van de VGCt. Het College van Beroep geeft advies aan de werkgever bij een ingediend bezwaar van medewerker inzake functiebeschrijving en -weging.

Meer informatie

Meer informatie over bezwaar en beroep vind je hier 

Contact

Wil je in contact komen met het College van Beroep? Dat kun je mailen naar Lisa de Kok, via bezwaarenberoep@vgct.nl. 

College van Beroep

Angeline Smeltink

Angeline Smeltink

Voorzitter sectie Forensische CGT / College van Beroep / Lid van verdienste

Laudatio Angeline Smeltink

Angeline Smeltink is GZ-psycholoog/psychotherapeut en heeft vooral erv...

Truus Kersten

Truus Kersten

Tamar Drescher

Tamar Drescher

Secretaris

Adriaan Jansen

Adriaan Jansen

Voorzitter

oval