Cognitief gedragstherapeut

Een cognitief gedragstherapeut VGCt® (cgt’er) is bekwaam om cognitief gedragstherapeutische behandelingen op verantwoorde wijze uit te voeren.

Een cgt’er:

• Kan CGT-interventies verantwoord en op maat inzetten
• Is gespecialiseerd in gestructureerd, doelgericht en − indien passend − kortdurend behandelen
• Heeft relevante CGT-competenties aangeleerd, waardoor hij/zij een effectieve behandelrelatie kan aangaan
• Kent de werkzame mechanismen van een protocol en kan daardoor met de cliënt een behandeling op maat maken
• Speelt in op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt en werkt met hem samen om diens therapie actief vorm te geven
• Houdt zijn/haar vak bij en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Bekijk ook het competentieprofiel van een cgt’er.

Eisen om te kunnen starten met de CGT-opleiding

Je bent bijvoorbeeld psycholoog, psychotherapeut, pedagoog of psychiater. Dit beroep bepaalt de bevoegdheden binnen het werkveld. Voordat je aan de opleiding begint, voldoe je aan de volgende criteria:

 • Vooropleiding
  Je hebt een wo-opleiding afgerond of een gelijkwaardige master/doctoraal of een (hbo) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de wet BIG (in het laatste geval moet je aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van je vooropleiding zijn geweest)
 • Basiscursus
  Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde CGT-basiscursus (100 uur) afgerond en je hebt deze cursus niet langer dan 8 jaar geleden afgerond. In de cursusagenda van PE-online kun je aan het groene vinkje zien dat een basiscursus is geaccrediteerd
 • Werksetting
  Je bent per week minstens twaalf uur werkzaam op (g)gz-gebied, waarvan je gemiddeld zes uur aan CGT-behandelingen besteedt

Belangstellende worden

Heb je interesse in cognitieve gedragstherapie, maar voldoe je niet aan alle eisen om een registratie aan te vragen? Dan kun je belangstellende van de vereniging worden.

De volledige opleiding tot cognitief gedragstherapeut omvat:

 • Het volgen van maximaal vier geaccrediteerde vervolgcursussen (samen honderd contacturen)
 • Het schrijven van een N=1-verslag
 • Het tijdens de opleidingsperiode ten minste 2790 uren werkzaam zijn geweest op (g)gz-gebied, waarvan ten minste 1395 uren besteed aan het uitvoeren van CGT-behandelingen
 • CGT opleiding oude stijl: Het volgen van 75 tot 100 supervisiesessies en 25 tot 50 sessies leertherapie (samen 125 sessies)
 • CGT opleiding nieuwe stijl: Het maken van de e-learning therapeutfactoren en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • CGT opleiding nieuwe stijl: 75 supervisiesessies van 45 minuten en 10 sessies van 90 minuten begeleide intervisie

Meer informatie over de CGT-opleiding oude en nieuwe stijl.
Bekijk ook het registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren.

Heb je hieraan voldaan? Dan kun je je registratie tot cognitief gedragstherapeut aanvragen

Er zijn verschillende manieren om je in te schrijven bij de VGCt, al tijdens het volgen van de basiscursus en tijdens de opleiding. Kijk in de blokjes hieronder welke soort inschrijving of registratie voor jou van toepassing is.

Let op:

 • Als je supervisie gaat volgen heb je een digitaal portfolio nodig. Dit krijg je automatisch na je inschrijving bij je registratie als cognitief gedragstherapeut in opleiding of na inschrijving als belangstellend basiscursist.
 • Ben je (in opleiding tot) klinisch psycholoog, dan kun je in aanmerking komen voor het CGT-kp-traject.

Bekijk de tarieven.

oval