Ik heb een hbo-opleiding gevolgd en wil cognitief gedragstherapeutisch werker worden

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. Hij of zij werkt meestal binnen de ggz, de jeugdhulp of in een huisartsenpraktijk als poh-ggz. Cgw’ers voeren protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde technieken uit.

Lees meer over de kern van de cgw’er in de factsheet Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt die verscheen in opdracht van P3NL.

Vooropleiding

Voordat je aan de opleiding begint, voldoe je aan de volgende criteria:

 • Je hebt een afgeronde, op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo-(bachelor)opleiding.
  Bijvoorbeeld verpleegkunde, sociaal pedagogische hulpverlening, toegepaste psychologie of maatschappelijk werk en dienstverlening.
 • Deze opleiding bevat aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie.

Let op: Heb je een hbo-opleiding afgerond met een (hbo) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de wet BIG, dan kun je in aanmerking komen voor het cgt-traject.

Heb je een hbo-opleiding gevolgd die niet gericht is op de (g)gz? Dan beoordeelt de registratiecommissie je vooropleiding. Naast je hbo-opleiding moet je een vierdaagse cursus gespreksvaardigheden voor vaktherapeuten en een vijfdaagse cursus psychopathologie voor hulpverleners in de (g)gz hebben gevolgd.

Belangstellende worden

Heb je interesse in cognitieve gedragstherapie, maar voldoe je niet aan alle eisen om een registratie aan te vragen? Dan kun je belangstellende van de vereniging worden.

Basiscursus

Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus cgw (48 uur) afgerond. Hierin maak je kennis met de denk- en werkwijze binnen de cognitieve gedragstherapie.
Je leert:

 • Leermodellen en interventies toepassen
 • Het therapeutisch proces hanteren
 • Cgt-werkzaamheden en -procedures uitvoeren
 • De theorie en technieken die nodig zijn om in ieder geval de problemen die horen bij angstklachten en stemmingsstoornissen te behandelen

Actueel opleidingsaanbod

Door de VGCt geaccrediteerde basiscursussen worden door diverse opleidingsinstellingen aangeboden en starten een paar keer per jaar. Het actuele opleidingsaanbod vind je in de cursusagenda PE-online onder ‘cursuscategorie’, op ‘Cogn.gth.werker Basiscursus’. Per opleidingsinstelling kan de basiscursus op nuances verschillen. Let daar dus goed op bij je keuze voor een basiscursus en/of opleidingsinstelling.

Werksetting

Je bent voor minimaal 12 uur per week werkzaam op het gebied van (g)gz in één van de hieronder genoemde werksettingen:

 • Specifiek (cognitief) gedragstherapeutische afdeling of behandelcentrum
 • Behandelcentrum voor bijvoorbeeld eetstoornissen, verslavingsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychosezorg, verstandelijk beperkten, persoonlijkheidsstoornissen, rehabilitatieafdeling, forensisch behandelcentrum, psychiatrisch(e) ziekenhuis of afdelingen, psychogeriatrische afdeling of verpleeghuis
 • Praktijk in de generalistische basis-ggz
 • Praktijkondersteuner ggz bij een huisarts of huisartsenpraktijk
 • Andersoortige afdeling of zorgprogramma binnen de ambulante (g)gz of een universitair opleidingsinstituut
 • Andersoortige centra die naar het oordeel van de registratiecommissie geschikt zijn

Binnen deze werksetting voer je ten minste zes uur per week cognitief gedragstherapeutische procedures uit.

Als je aan de bovenstaande eisen voldoet, kun je ervoor kiezen om je te registeren als cognitief gedragstherapeutisch werker in opleiding.

Cgw’er (i.o.) worden

Tijdens je opleiding kun je je registreren als cognitief gedragstherapeutisch werker in opleiding. Je wordt dan lid van de VGCt, kunt je eerste supervisieverslag al indienen en geniet van alle ledenvoordelen.

De volledige opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker omvat:

 • Het volgen van 40 sessies supervisie
 • Het schrijven van twee supervisieverslagen
 • Gedurende een jaar minstens twaalf uur per week werkzaam zijn op (g)gz-gebied, waarvan minstens zes uur aan cgt-procedures

Wil je je nog niet registreren als cgw’er i.o. maar wel de opleiding doen? Lees dan alle informatie over het volgen van supervisie.

Registratie aanvragen

Wanneer je alle opleidingsonderdelen hebt afgerond vraag je je registratie tot cognitief gedragstherapeutisch werker aan. Dit doe je binnen drie jaar na afronding van je basiscursus. De registratiecommissie beoordeelt jouw aanvraag en de supervisie-evaluatieverslagen. Je ontvangt per mail de uitkomst. De beoordelingstermijn is maximaal drie maanden.

 • Iedere vijf jaar moet je je herregistreren om je kennis en vaardigheden op peil te houden.
 • Bekijk de tarieven

 

Heb je interesse in cognitieve gedragstherapie, maar voldoe je niet aan alle eisen om een registratie aan te vragen? Dan kun je belangstellende van de vereniging worden.

oval