Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt

Herregistratie

Alle herregistratie-eisen staan beschreven in het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeutisch werkers VGCt®. Kort samengevat kun je je herregistreren als je in de herregistratieperiode dertig nascholingspunten hebt behaald én voldoet aan de werkervaringseis.

Werkervaringseis

Je bent in je herregistratieperiode minimaal 3120 uren werkzaam geweest op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je minimaal 1560 uren hebt besteed aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische procedures. Gebruik hiervoor het formulier Verklaring werkervaring loondienst of Verklaring werkervaring zelfstandige beroepsbeoefenaren. Deze vind je onderaan de pagina bij de downloads.

Nascholingseis

Je hebt 30 nascholingspunten behaald.

Aanvragen herregistratie

Je kunt je herregistratie aanvragen door het indienen van je PE-dossier. Na aanvraag neemt de registratiecommissie binnen drie maanden een besluit over het wel of niet verlenen van de herregistratie. Na een positief besluit gaat je herregistratie de eerste dag van de volgende maand in.

Uitstel

Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie, wordt je lidmaatschap en registratie beëindigd. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het registratiereglement.

oval