Supervisie geven CGT-opleiding oude stijl

Hier lees je alles over het geven van supervisie in de CGT-opleiding oude stijl. Je vindt hier ook alle downloads die je nodig hebt.
Op 1 januari 2022 is de pilot CGT-opleiding nieuwe stijl gestart waarin de leertherapie vervangen is door de leerlijn professionaliteit. Meer informatie vind je bij ‘supervisie geven CGT-opleiding nieuwe stijl’.

Supervisie en leertherapie

Binnen acht jaar na de afronding van de basiscursus moet de cgt’er i.o. 75 tot honderd supervisiesessies hebben gevolgd waarin therapiesessies op het gebied van CGT zijn gesuperviseerd. Naast supervisie volgt hij ook 25 tot vijftig sessies leertherapie. Supervisie en leertherapie vormen samen 125 sessies. In het registratiereglement cgt’ers en supervisoren lees je aan welke voorwaarden deze sessies moeten voldoen.

Supervisiecontract

Bij de start van een supervisieperiode stelt de supervisor samen met de cognitief gedragstherapeut i.o. een contract op. Als er meerdere supervisieperiodes bij één supervisor worden gevolgd, hoeft er maar één contract opgesteld te worden. Het contract hoeft niet binnen PE-online te worden geüpload, het is bedoeld voor eigen gebruik. Gebruik hiervoor het model supervisiecontract.

Competentiegericht opleiden

Het ‘competentieprofiel cognitief gedragstherapeut’ is leidend in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van de competenties van de cgt’er i.o. te volgen, gebruiken we twee feedbackinstrumenten: het digitale supervisie-evaluatieformulier en de praktijktoetsen.

Digitaal supervisie-evaluatieformulier

Je gebruikt het digitale supervisie-evaluatieformulier om de supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. Het evaluatieformulier is opgenomen in het PE-portfolio van de cgt’er i.o. en wordt na afloop van een supervisieperiode door hem of haar ingevuld.
Vervolgens verzendt de supervisant het evaluatieformulier via het portfolio naar jou als supervisor. Controleer het formulier goed en geef al dan niet akkoord. Na het accorderen worden de punten in jullie beide PE-dossiers opgenomen. Als je van mening bent dat de inhoud niet klopt, kun je het formulier terugsturen. Wanneer jullie portfolio’s gekoppeld zijn, kun je hier overigens ook de ingevulde formulieren inzien van voorgaande supervisiereeksen, zodat je tijdens de supervisie kunt voortbouwen op het leerproces van de cgt’er i.o.

Praktijktoetsen

Op basis van het competentieprofiel zijn praktijktoetsen ontwikkeld waarmee je de ontwikkeling van de competenties van de cgt’er i.o. kunt volgen. Deze formatieve toetsen kunnen zo vaak worden ingevuld als jullie willen. Welke praktijktoets je wanneer afneemt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin de supervisant zit. Dit stem je onderling af. De toetsen bieden houvast voor jou als supervisor, maar ook voor volgende supervisoren en de cgt’er i.o.

De supervisor geeft in de praktijktoets aan hoe de cognitief gedragstherapeut i.o. scoort op de observatiecriteria. Deze beoordeling door de supervisor dient als feedback voor de cognitief gedragstherapeut i.o. en zijn volgende supervisor of supervisoren. De praktijktoetsen staan in het PE-portfolio. De toetsen vul je online in via het PE-portfolio van de supervisor. Zorg wel dat de supervisant jullie portfolio’s eerst heeft gekoppeld voordat je de praktijktoets gaat invullen.

De cognitief gedragstherapeut i.o. moet de acht praktijktoetsen minimaal één keer gemaakt hebben in de supervisie. In elke supervisieperiode moet minimaal één praktijktoets worden gemaakt. Voor de cognitief gedragstherapeut i.o. die voor 1 september 2019 zijn supervisie heeft afgerond geldt een overgangsregeling, zie hiervoor bijlage 6 van het registratiereglement cgt’ers en supervisoren.

Facultatieve praktijktoets kinderen en jongeren

Er is een facultatieve praktijktoets ontwikkeld voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jongeren. Hiermee kun je toetsen of zij over de competenties beschikken die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Het is een facultatieve toets, dus deze hoort niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

Facultatieve praktijktoets relatie en systeem

Juist het betrekken van belangrijke naasten is essentieel voor het slagen van een behandeling. Met die reden heeft de sectie relatie- en gezinstherapie een facultatieve praktijktoets ontwikkeld. De praktijktoets is bedoeld voor cgt’ers i.o. om hun competenties te toetsen ten aanzien van relaties en het systeem. De praktijktoets is facultatief en maakt geen onderdeel uit van de acht verplichte toetsen.

 

E-learning praktijktoetsen

Om te leren werken met de praktijktoetsen biedt de VGCt een gratis e-learning aan. Wanneer je de e-learning volledig doorloopt en je op het formulier aan het eind je gegevens invult, ontvang je één nascholingspunt in de categorie ‘nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek’ t.b.v. je herregistratie als supervisor.

PE-portfolio

Het PE-portfolio is de online werkomgeving voor supervisie. Alle cgt’ers i.o. hebben een PE-portfolio. Zowel de praktijktoetsen als het evaluatieformulier worden hier online ingevuld. De cgt’er i.o. moet jou als supervisor toegang geven tot zijn of haar portfolio. Nu kan je als supervisor praktijktoetsen invullen voor je supervisant. Het evaluatieformulier wordt door de supervisant ingevuld in diens portfolio en vervolgens aan jou verzonden. Zodra je het formulier digitaal hebt geaccordeerd, wordt de gegeven supervisie automatisch bijgeschreven in jullie PE-dossiers.

Docenten van (basis)cursussen en supervisoren: maak je cursisten duidelijk dat ze bij de start van de supervisie een PE-portfolio nodig hebben. Cursisten krijgen dit automatisch wanneer zij lid worden van de VGCt als belangstellende basiscursist of als cgt’er i.o. na voltooiing van de basiscursus.

Instructie

Bekijk hier de handleiding voor de evaluatieformulieren.

N=1 nieuwe stijl: bekijk de geaccrediteerde kennisclip

Sinds 1 januari 2021 is het voor cgt’ers i.o. mogelijk om een N=1 nieuwe stijl te schrijven. Voor supervisoren VGCt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de veranderingen in het N=1 verslag en de vernieuwde richtlijnen. Daarom is een kennisclip ontwikkeld. Ook voor cgt’ers i.o. is de kennisclip informatief.

Na het kijken van de kennisclip:

  • Ben je op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de N=1 oude stijl
  • Ben je op de hoogte van de richtlijnen
  • Is je kennis op het gebied van onderzoeksvraag, design en metingen verdiept

Toetsing

Supervisoren kunnen met het bekijken van de kennisclip een nascholingspunt didactiek halen. De kennisclip bestaat uit het bekijken van twee videofragmenten en het lezen van de richtlijnen. Over ieder onderdeel worden één of meer toetsvragen gesteld. Als je alle vragen hebt beantwoord en je daarin maximaal één fout hebt gemaakt, ben je geslaagd voor de kennisclip.

Praktische informatie

Tijdsduur: het doorlopen van de totale kennisclip duurt gemiddeld een uur
Kosten: gratis
Accreditatie: 1 nascholingspunt didactiek VGCt
Doelgroep: supervisoren en cgt’ers i.o. (alleen supervisoren ontvangen een nascholingspunt)

Zorg dat je gevonden wordt door supervisanten

Ieder lid van de VGCt heeft een profiel op vgct.nl. Hier kun je jezelf als supervisor profileren. Je kunt als je bent ingelogd op de website in je profiel aangeven wat je expertises en doelgroepen zijn en of je plek hebt voor nieuwe supervisanten.

Downloads

oval