Commissies

De VGCt heeft een aantal commissies, die zich bezig houden met kwaliteitsborging, de inhoudelijke organisatie van na- en bijscholing en kennisuitwisseling van onze leden.

 • Registratiecommissie

  De registratiecommissie beoordeelt de aanvragen voor registratie en herregistratie bij de vereniging. 
  Bekijk wie er in deze commissie zitten. De foto's zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden.

  Commissieleden:

  • Margreet van der Plas - voorzitter registratiecommissie
  • Miranda Boon-Vermeeren - lid taakgroep N=1
  • Willemien Dijkgraaf-Hartland - lid taakgroep N=1
  • Jan van Driel - lid taakgroep N=1
  • Harry van Els - lid taakgroep N=1
  • Marlies Jansen-van Dijk - lid taakgroep N=1
  • Sanne Kriens - lid taakgroep N=1
  • Conny Neumann - lid taakgroep N=1
  • Corina van der Put - lid taakgroep N=1
  • Hilda van der Steen - lid taakgroep N=1
  • Paul Venhovens - lid taakgroep N=1
  • Cisca Zwiep - lid taakgroep N=1
  • Geert Hoetink - lid taakgroep N=1
  • Marij Mols - lid taakgroep N=1
  • Tom Deenen - adviseur werkgroep deviaties
 • Accreditatiecommissie

  De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen voor accreditatie van opleidingsactiviteiten.
  Bekijk wie er in deze commissie zitten. De foto's zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden.

 • Commissie N=1

  In het kader van de actualisering van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt heeft het bestuur besloten tot het instellen van de commissie actualisering n=1. De commissie heeft de opdracht om het bestuur te adviseren over de actualisering van de N=1 als specifiek onderdeel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Het moet duidelijk worden welke competenties uit het competentieprofiel met de N=1 verworven of versterkt worden, of de N=1 in haar huidige vorm daarvoor het meest geëigende middel is en of aanpassingen nodig zijn.

 • Commissie leertherapie

  In het kader van de actualisering van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt heeft het bestuur besloten tot het instellen van de commissie actualisering leertherapie. De commissie heeft de opdracht om het bestuur te adviseren over de actualisering van de leertherapie als specifiek onderdeel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Het moet duidelijk worden welke competenties uit het competentieprofiel met leertherapie verworven of versterkt worden, of leertherapie in haar huidige vorm daarvoor het meest geëigende middel is of dat aanpassingen (of afschaffing) nodig zijn.

   

 • Commissie cgw

  De ‘adviescommissie opleiding en registratie cgw’er’ is in opdracht van het bestuur bezig met het opstellen van een competentieprofiel voor de cognitief gedragstherapeutisch werker. Het doel hiervan is dat voor iedereen duidelijk is wat de cgw'er minimaal moet kunnen. 

 • Commissie najaarscongres

  De werkzaamheden van de commissie najaarscongres bestaan uit:

  • Vaststellen van het thema
  • Opstellen en uitzetten van een wervende call for papers
  • Persoonlijk benaderen van keynote-sprekers (nationaal en internationaal)
  • Bevorderen en zorgdragen voor goede en voldoende symposia, workshops, lezingen, posters, e-market onderdelen en voor een aantrekkelijk programma
  • Beoordelen van ingediende abstracts
  • Samenstellen van het definitieve programma
  • Begeleiden van sprekers op het congres zelf


  Commissieleden:

  • Lotte Lemmens (voorzitter)
  • Guy Bosmans
  • Bianca Boyer
  • Joanneke van der Linde
  • Miriam Lommen
  • Katharina Meyerbröker
  • Sandra Mulkens
  • Lisbeth Utens
  • Hanneke Schuurmans
 • Commissie voorjaarsworkshops

  De werkzaamheden van de commissie voorjaarsworkshops bestaan uit:

  • Vaststellen van het thema
  • Uitzetten van een call for papers
  • Benaderen van potentiële workshopgevers
  • Beoordelen van de ingediende abstracts
  • Samenstellen van het definitieve programma


  Commissieleden:

  • Charlotte van der Wall (voorzitter)
  • Astrid Bloks
  • Klaas Huijbregts
  • Linda Verhaak
  • Berber van der Vleugel
 • Commissie cgw-congres

  De werkzaamheden van de cgw-congrescommissie bestaan uit:

  • Vaststellen van het thema
  • Uitzetten van een call for papers
  • Benaderen van potentiële workshopgevers en keynotesprekers
  • Beoordelen van de ingediende abstracts
  • Samenstellen van het definitieve programma


  Commissieleden:

  • Joske Abbing-Prummel (voorzitter)
  • Arjan Muller
  • Bert de Vos
  • Carla Steeman