Commissie najaarscongres

De werkzaamheden van de commissie najaarscongres bestaan uit:

  • Vaststellen van het thema
  • Opstellen en uitzetten van een call for papers
  • Persoonlijk benaderen van keynotesprekers (nationaal en internationaal)
  • Bevorderen van en zorgdragen voor goede en voldoende symposia, workshops, lezingen, posters, e-market onderdelen en voor een aantrekkelijk programma
  • Beoordelen van ingediende abstracts
  • Samenstellen van het definitieve programma
  • Begeleiden van sprekers op het congres zelf

Commissie najaarscongres

Commissie najaarscongres

Sara Scheveneels

Lid commissie najaarscongres (vertegenwoordiger VVGT)

Commissie najaarscongres

Gert-Jan Hendriks

Lid commissie najaarscongres

Commissie najaarscongres

Marjolein van Wijk-Herbrink

Commissie najaarscongres

Lisbeth Utens

Lid commissie najaarscongres

Commissie najaarscongres

Katharina Meyerbröker

Lid commissie najaarscongres

Commissie najaarscongres

Miriam Lommen

Voorzitter commissie najaarscongres

Commissie najaarscongres

Bianca Boyer

Lid commissie najaarscongres

Commissie najaarscongres

Lotte Lemmens

Lid commissie najaarscongres

Commissie najaarscongres

Hanneke Schuurmans

Kieskring A1: supervisoren / Commissie Najaarscongres / Secretaris sectie SAABB

oval