Voor opleiders

Lees hieronder alles over de werkwijze rondom het aanvragen van accreditatie. 
Downloads, zoals de accreditatiereglementen, vind je in het roze blok.

Vragen over accreditatie?

Verderop op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Heb je tussendoor een vraag die er niet tussenstaat of wil je de accreditatiecommissie spreken? Mail naar opleidingen@vgct.nl. Het opleidingssecretariaat legt je vraag dan voor aan de accreditatiecommissie. Desgewenst bellen zij je terug tijdens het telefonisch spreekuur, dus geef dat duidelijk aan in de mail als je hen wilt spreken. De accreditatiecommissie houdt met ingang van woensdagavond 9 juni 2021 de eerste woensdagavond van de maand een telefonisch spreekuur van 19.30-21.00 uur. In juli heeft de commissie geen telefonisch spreekuur.

Accreditatie aanvragen

De VGCt gebruikt PE-online voor het aanvragen van accreditatie voor cursussen en bij- en nascholingsactiviteiten. Na het indienen via PE-online, wordt je cursus gecontroleerd op volledigheid en ontvang je een factuur voor de accreditatiekosten. Na betaling hiervan wordt je aanvraag doorgestuurd naar de beoordelaars en wordt de cursus in de onlinecursusagenda geplaatst. Per cursus kunnen geïnteresseerden dan zien of de cursus is geaccrediteerd, nog in behandeling is of is afgekeurd. 

Bij de downloads vind je het format draaiboek. Dit format kun je gebruiken voor de basiscursus cognitieve gedragstherapie of een vervolgcursus. 

Aan het laten accrediteren van een cursus zijn kosten verbonden. Het is ook mogelijk om je cursus extra onder de aandacht te brengen bij onze leden via een advertentie op de cursuspagina. 

Stappenplan Accreditatieaanvraag.jpg

 

PE-online

Vragen over accreditatie

De accreditatie commissie beoordeelt draaiboeken. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Middels deze ‘FAQ’ geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Mocht je graag even telefonisch willen overleggen? Dat kan! Je kunt met de accreditatie commissie een belafspraak maken om van gedachte te wisselen en vragen te stellen. Wil je een belafspraak maken of heb je tips voor de accreditatiecommissie? Laat het ons dan weten en stuur een email naar opleidingen@vgct.nl.

 • De accreditatiecommissie heeft mijn accreditatieaanvraag afgekeurd. Kan ik hiertegen bezwaar maken?

  Ja, dat kan. Je vindt meer informatie in de procedure klachten en bezwaren.

 • Ik wil me aanmelden voor een cursus. Hoe weet ik of deze cursus is geaccrediteerd door de VGCt?

  Je kunt de cursus opzoeken in het cursusaanbod van PE-online. Hierin staat vermeld of de cursus is geaccrediteerd als basiscursus, vervolgcursus, supervisorencursus of nascholing.

 • Wie beoordeelt mijn draaiboek?

  In de accreditatiecommissie zitten gepassioneerde collega’s, supervisoren VGCt, die ervaring hebben met cursus geven en die als doel hebben om het cursusonderwijs op een uitstekend niveau te brengen en te houden. Hetzelfde doel dat jij nastreeft. 

 • Hoe beoordelen de leden uit de AC commissie de draaiboeken?

  De aangeboden cursussen worden verdeeld over de commissieleden. Basiscursussen, vervolgcursussen en nascholingen van meer dan 16 uur worden altijd door minimaal 2 beoordelaars beoordeeld. Dit zijn twee steeds wisselende beoordelaars, zodat we elkaar scherp houden. Hierdoor kan het gebeuren dat de ene keer het draaiboek goedgekeurd wordt en een volgende keer er toch om aanpassingen gevraagd wordt.

 • Wat kan ik doen om het accreditatieproces vlot te laten verlopen?
  • Lees goed het accreditatiereglement en laat je daardoor leiden.
  • Indien het een herhaalde aanvraag is, zet het eerdere cursus nummer in de aanvraag en laat zien wat je gedaan hebt met eerdere opmerkingen van de accreditatiecommissie.
  • Lever het goede draaiboek in (echt waar…. dit gebeurt niet altijd...)
  • Lever het juiste docententemplate aan met daarop duidelijk of de docent supervisor VGCt is. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van gastdocenten of tweede docenten die geen supervisor zijn, maak dan inzichtelijk wie welke dag les geeft.
  • Maak een overzicht van de evaluaties van de cursus. We verwachten dat de evaluatie door voldoende deelnemers (75%) wordt ingevuld. Zodat er een goed beeld ontstaat over hoe de cursus beoordeeld werd. Wanneer er uit de feedback kritische noten naar voren komen geef dan aan hoe jullie dit oppakken en eventueel verwerken in het programma van de cursus.
  • Een onderdeel van de cursus, met name bij de basis- en vervolgcursus, zijn praktijkopdrachten. Laat zien hoe het geleerde in de cursusdag in de praktijk meegenomen wordt. Geef ook aan hoe je daar de volgende cursusdag op terugkomt.
  • Zorg dat het leren van het gedragstherapeutisch proces centraal staat, in de basiscursus, maar ook bij de vervolgcursus. De verschillende stoornissen staan ten dienste van het gedragstherapeutisch proces. Behandel niet teveel stoornissen, daarmee kan de aandacht voor het cognitief gedragstherapeutisch proces in het gedrang komen.
  • Wanneer er om aanpassingen gevraagd worden, stuur dan het aangepaste draaiboek met daarin de aanpassingen gearceerd en daarnaast een bestand met een brief waarin je uitlegt welke wijzigingen je hebt gemaakt.
  • Wil je een 70uurs verdiepingsdeel van de basiscursus laten accrediteren? Stuur dan ook de 30 uurs inleiding mee. Zo kunnen we beoordelen of alle onderwerpen die we van belang achten in de basiscursus aan bod komen.
  • Maak de cursusdagen niet te lang. Na 6 of 7 uur nemen cursisten niet veel meer op. Wij houden 6 1/4 uur aan als maximum.
  • Houd de mail in de gaten die je krijgt via PE-online. De commissie communiceert via vraag en antwoord in PE-online. Wanneer wij nog opmerkingen hebben of aanpassingen vragen van het draaiboek, sturen wij via PE-online een brief met zo concreet mogelijke feedback.
  • Zorg ervoor om voor de gegeven einddatum in de brief een antwoord te sturen nadat je een verzoek om aanvullingen gekregen hebt. U heeft dan een aantal weken de tijd om de gevraagde stukken aan te bieden aan de commissie. Hebben we op de gegeven einddatum nog niets vernomen, dan wijzen we de aanvraag af.
 • Waar kan ik op letten als ik mijn cursus, congres of workshop wil aanbieden als nascholing?

  Geef duidelijk aan wat de link is met cgt in het draaiboek dat je aanbiedt. Wij kijken of de nascholing een nascholing is in de cognitieve gedragstherapie. Als die link niet te leggen is (bijvoorbeeld nascholing over de Wet Verplichte GGZ), dan kan het een prima nascholing zijn, maar niet voor de VGCt.

 • Waar kan ik op letten als ik een supervisiecursus wil geven

  De nascholingsactiviteiten op het gebied van supervisievaardigheden of didactische vaardigheden hebben als doel supervisoren bij te scholen op het geven van psychotherapieonderwijs op academisch niveau en het verbeteren van supervisievaardigheden. De supervisie is gericht op het kunnen superviseren van gedragstherapeuten in opleiding, waarbij begrijpelijkerwijs aandacht moet zijn voor de elementen van het gedragstherapeutisch proces en de N=1.

 • Waar kan ik op letten als ik een nascholingscursus wil geven gericht op didaktiek/supervisievaardigheden:

  De nascholingsactiviteiten op het gebied van supervisievaardigheden of didactische vaardigheden hebben als doel supervisoren bij te scholen op het geven van psychotherapieonderwijs op academisch niveau en het verbeteren van supervisievaardigheden. We willen graag zien hoe de supervisie- en didactische vaardigheden die in de cursus gedoceerd worden, binnen een cognitieve gedragswetenschappelijk context geplaats kunnen worden.

 • Wat heeft de commissie nodig om bij een blended cursus tot een beoordeling te komen?

  De commissie wil graag meekijken met de blended cursus. Laat de commissie bij de aanvraag weten hoe we de online omgeving kunnen bekijken. Vergeet daarbij de inloggegevens niet te vermelden. Je kunt het e-mailadres opleidingen@vgct.nl gebruiken om de inloggegevens aan te koppelen. De beoordelingstermijn van 3 maanden kan pas ingaan op het moment dat deze gegevens ontvangen zijn en de cursus in zijn geheel beoordeeld kan worden.

 • Hoelang is een accreditatie geldig?

  Een cursus moet starten in de periode dat de cursus geaccrediteerd is. Dat betekent dat een meerdaagse cursus kan doorlopen na het einde van de accreditatieperiode. Een uitvoering van een cursus kan uiterlijk op de laatste dag van de accreditatietermijn van start gaan. Je zult merken bij het invoeren van de uitvoering in PE-online dat je de melding krijgt dat de cursus niet geaccrediteerd is. Als je via ‘vraag en antwoord’ een bericht richt aan de cursuscoördinator met het verzoek de uitvoering te laten accrediteren, dan zorgt de VGCt voor een aanpassing in het systeem.  

 • Hoe ziet het accreditatie proces eruit?
  Stappenplan Accreditatieaanvraag

  De verschillende stappen van het accreditatieproces worden uitgelegd in het stappenplan.

  Het ingeleverde draaiboek wordt beoordeeld op basis van het accreditatiereglement van de VGCt. Ons advies is om het draaiboek in te vullen volgens het geadviseerde format. We controleren of de docenten gekwalificeerd zijn volgens de eisen van het accreditatiereglement

  Pas na betaling van de factuur wordt aan de commissieleden gevraagd het draaiboek te beoordelen. Als de factuur laat betaald wordt kan het voorkomen dat wij pas kort voor de start van de cursus het draaiboek doorgestuurd krijgen. Pas na het doorsturen van het draaiboek naar de commissie gaat het 3 maanden termijn in waarin je een eerste reactie van de commissie kunt verwachten. Houd er dus rekening mee dat het accreditatieproces langer kan duren als er aanpassingen nodig zijn.

 • Hoeveel literatuur mag worden opgegeven per cursusdag?

  Het aantal geaccrediteerde uren is leidend voor de hoeveelheid literatuur. Geaccrediteerde uren bestaan uit klassikale uren én online uren. De richtlijn is dat cursisten per geaccrediteerd contactuur minimaal 10 pagina’s Engelstalige  of maximaal 20 pagina’s Nederlandstalige literatuur lezen. Het aantal pagina’s literatuur moet min of meer evenredig verdeeld zijn over de cursusbijeenkomsten.

 • Is het nodig om een vervolgcursus ook als nascholing te laten accrediteren?

  Nee, dat hoeft niet. Als een cursist een vervolgcursus volgt mag hij of zij deze ook laten meetellen als nascholing. Dat betekent voor de aanbieder van de cursus dat je een vervolgcursus niet eveneens als nascholing hoeft te laten accrediteren.

 • Ik ben een nieuwe aanbieder van een scholing. Waar begin ik?

  De VGCt werkt samen in PE-online met andere verenigingen. In onderstaand document lees je wat hiervoor nodig is: Informatie voor aanbieders van scholing

Accreditatietarieven

Aan het aanvragen van accreditatie voor een cursus zijn kosten verbonden. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw. Facturen worden per mail gestuurd. 

 • Basiscursussen
  • cgw - Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (1 jaar) €195,-
  • cgw - Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (3 jaar) € 454,-
  • cgt - Basisicursus cgt introcuctiedeel (1 jaar) €195,-
  • cgt - Basisicursus cgt verdieping (1 jaar) € 195,-
  • cgt - Basisicursus cgt volledig (1 jaar) € 454,-
  • cgt - Basiscursus cgt introductiedeel (3 jaar) € 454,-
  • cgt - Basiscursus cgt verdieping (3 jaar) € 647,-
  • cgt - Basiscursus cgt volledig (3 jaar) € 885,-
 • Vervolgcursussen
  • Vervolgcursussen tot 100 uur (1 jaar) € 195,- 
  • Vervolgcursussen vanaf 100 uur (1 jaar) € 454,- 
  • Vervolgcursussen (3 jaar) € 454,-
 • Nascholing
  • Nascholing herregistratie cgt (1 jaar) €195,- 
  • Nascholing herregistratie cgt (3 jaar) € 454,-
  • Nascholing herregistratie cgw (1 jaar) € 195,-
  • Nascholing herregistratie cgw (3 jaar) € 454,-
  • Nascholing herregistratie supervisor € 195,-
   supervisievaardigheden / didaktiek (1 jaar) 
  • Nascholing herregistratie supervisor € 454,-
   supervisievaardigheden / didaktiek (3 jaar)
 • Supervisorencursus

   

  • Supervisorencursus VGCt (1 jaar) € 195,-
  • Supervisorencursus VGCt (3 jaar) € 454,-
 • Bezwaar

  Als je vindt dat je accreditatieaanvraag ten onrechte is afgewezen kun je hiertegen bezwaar maken. De beoordelingskosten bezwaar tegen een afgewezen accreditatieaanvraag zijn € 66,-. Als je bezwaar gegrond wordt verklaard krijg je het dubbele bedrag terug.

Corona

Alle informatie met betrekking tot corona en de maatregelen vind je via onderstaande knop.

Corona-dossier

Onderwijs en accreditatie