Evenement

Cursus supervisie geven aan cgw’ers voor cgt’ers (niet-BIG)

26 maart 2024/ 23 april 2024/ 21 mei 2024/ 18 juni 2024

Word in deze vierdaagse cursus getraind tot het geven van supervisie

Cgw’ers hebben moeite met vinden van supervisor

In 2022 hebben er diverse enquête plaatsgevonden in het kader van het opstellen van een plan voor de modernisering van de cgw-route. Uit deze enquêtes bleek onder meer dat cgw’ers moeite hebben een supervisiegever te vinden en dat het aanbod te dun lijkt.

Bevoegdheid tot geven supervisie; oplossing supervisiegeversprobleem

Echter, cgt’ ers gaven in grote getalen aan enerzijds niet te weten dat zij bevoegd waren om supervisie aan cgw’ers te geven en zich anderzijds niet competent te voelen in het geven van supervisie aan cgw’ers. Vermoedelijk is een deel van het supervisiegeversprobleem op te lossen door cgt’ers beter toegerust te laten zijn in het uitvoeren van het supervisie geven aan cgw’ers.

Vierdaagse cursus

In deze vierdaagse cursus word je als cgt’er getraind in het geven van supervisie. De trainingsdagen hebben verschillende thema’s:

 1. De fundering aanbrengen voor het realiseren van verantwoorde supervisie
 2. Supervisie daadwerkelijk vormgeven
 3. Relatie en relationele verwikkelingen gedurende het supervisieproces
 4. Onderweg naar voortdurend leren

Goed om te weten

Voor de eerste cursusdag is het de bedoeling dat je, ter voorbereiding, een opname maakt van (max.) 15 minuten van (een deel van) het gesprek met een supervisant rondom het opstellen van een supervisiecontract.
Belangrijk is dus dat je zelf zorgt voor een supervisant (cgw’ers of cgw’ers i.o. die in het kader van hun (her)registratie supervisie willen volgen) omdat het daadwerkelijk supervisie geven onderdeel van de cursus is.

Doelgroep: cgt’ers (niet BIG-geregistreerd)

Deze cursus is bedoeld voor cgt’ers die niet BIG-geregistreerd zijn, en dus niet in aanmerking komen voor de reguliere supervisorencursus, maar wel graag supervisie (aan cgw’ers) willen geven.

Cgt’er met BIG-registratie

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor cgt’ers zonder BIG-registratie.
Je kunt als cgt’er met BIG-registratie wel deelnemen. Belangrijk om te weten is dat het volgen van de cursus supervisie geven aan cgw’ers geen toegang geeft tot het reguliere supervisorschap. Heb je hier interesse in? Lees dan hoe je supervisor VGCt kunt worden.

Leerdoelen

Na de cursus is de deelnemer:

 • getraind om het professionele functioneren van de cgw’ers in opleiding te vergroten
 • in staat een cgw’er in opleiding te helpen de kwaliteit van het professionele handelen naar cliënten te monitoren, c.q. veilig te stellen
 • competent om te fungeren als poortwachter voor de cgw-registratie
 • op de hoogte van verschillende opvattingen over supervisie en in staat cgw-supervisie hierin te plaatsen
 • in staat supervisiesessies op te zetten en te structuren
 • in staat competenties van de cgw’er in opleiding te kunnen vaststellen waar het gaat om startniveau en volgende evaluaties
 • in staat zicht te hebben op het belang van relationele verwikkelingen gedurende het supervisieproces en daarnaar te kunnen handelen

De algemene doelen worden vormgegeven in een min of meer specifieke cognitief-gedragstherapeutische inkleuring/ concretisering.

Praktische informatie

Datum 26 maart 2024/ 23 april 2024/ 21 mei 2024/ 18 juni 2024
Tijd 09:30 – 17:00
Locatie 26 maart: VGCt kantoor Utrecht/ 23 april: online/ 21 mei: online/ 18 juni: VGCt kantoor Utrecht
Spreker(s) Trineke Stavenga Gras en Klaas Molenkamp
Doelgroep Alleen voor cognitief gedragstherapeuten VGCt
Accreditatie Is verleend voor 24 punten bij- en nascholing door de VGCt
Kosten €500,- *
Let op *Om op korte termijn een aantal supervisiegevers te trainen wordt deze cursus drie keer aangeboden met extra financiële ondersteuning van de VGCt. Dit betreft de tweede uitvoering.

Nieuwe supervisiegevers staan te trappelen!

De eerste training supervisie geven aan cgw’ers voor cgt’ers succesvol

De nieuwe supervisiegevers zijn klaar met de training en staan te trappelen om supervisie te geven.

Cgt’er, supervisiegever worden?

Ben je cognitief gedragstherapeut (niet BIG-geregistreerd) en denk jij nu ‘die cursus is ook wel iets voor mij’?

Dan nodigen we je van harte uit deel te nemen aan de tweede ronde die op 26 maart start.

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval