Cognitief gedragstherapeutisch werker worden

Hieronder zie je hoe je cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt® kan worden en blijven.

Stroomschema CGW 2020

Alle noodzakelijke informatie rondom het (her)registreren als cgw'er vind je in het registratiereglement.

Download registratiereglement cgw

Voordat je aan de opleiding begint: 
- Heb je een hbo-opleiding afgerond;
- Let op: Heb je een hbo-opleiding afgerond met een (hbo) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de wet BIG, dan kun je in aanmerking komen voor het cgt-traject.
- Heb je een cgw-basiscursus (48 uur) gevolgd;
- Heb je aan de werksettingseis voldaan: per week minstens 12 uur werkzaam zijn op ggz-gebied, waarvan minstens 6 uur aan cgt-procedures.

Tijdens je opleiding kun je je registreren als cognitief gedragstherapeutisch werker in opleiding. Je wordt dan lid van de VGCt, kunt je eerste supervisieverslag al indienen en geniet van alle ledenvoordelen.
De volledige opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker omvat:
- 40 sessies supervisie volgen;
- 2 supervisieverslagen schrijven;
- minstens 12 uur per week werken op (g)gz-gebied, waarvan minstens 6 uur aan cgt-procedures.

Heb je hieraan voldaan en de opleiding afgerond? Vraag dan je registratie tot cognitief gedragstherapeutisch werker aan. Dit doe je binnen 3 jaar na afronding van je basiscursus. De registratiecommissie beoordeelt jouw aanvraag en je ontvangt per mail de uitkomst. De beoordelingstermijn is maximaal 3 maanden.

Iedere vijf jaar moet je je herregistreren om je kennis en vaardigheden op peil te houden. Lees meer over herregistratie.

Wat doet een cgw’er?

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. Hij of zij werkt meestal binnen de ggz, de jeugdhulp of in een huisartsenpraktijk als poh-ggz. Cgw’ers voeren protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde technieken uit (zie hiervoor de brochure).

Vragen van cognitief gedragstherapeutisch werkers

 • Waar vind ik het complete overzicht van de opleiding tot cgw'er?

  Alles wat een cognitief gedragstherapeutisch werker moet weten over zijn registratie en herregistratie staat in het registratiereglement.

 • Wat is supervisie?

  Supervisie is een individueel leertraject waarbij degene die supervisie krijgt (de supervisant) onder begeleiding leert zijn eigen functioneren te verbeteren door te reflecteren op zijn eigen werkzaamheden. De supervisant leert in de supervisie om zijn eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in zijn eigen handelen en kan hij dit duurzaam verbeteren. Supervisie wordt gegeven door een cognitief gedragstherapeut VGCt, een supervisor VGCt of een ervaren cognitief gedragstherapeutisch werker (onder voorwaarden).

 • Hoe vraag ik mijn registratie aan en is er een termijn aan verbonden?

  Vul het aanvraagformulier dat bij de registratie tot cognitief gedragstherapeutisch werker (in opleiding) hoort online in. Kies rechtsboven op deze pagina onder het kopje 'Downloads' het juiste formulier.

  De registratie voor cognitief gedragstherapeutisch werker vraag je binnen drie jaar na het afronden van de basiscursus aan. 

 • Wat leer je in de basiscursus?

  In de cgw-basiscursus (48 uur) maak je kennis met de denk- en werkwijze binnen de cognitieve gedragstherapie. Je leert:

  • Leermodellen en interventies toepassen
  • Het therapeutisch proces hanteren
  • Cgt-werkzaamheden en -procedures uitvoeren
  • De theorie en technieken die nodig zijn om in ieder geval de problemen die horen bij angst- en stemmingsstoornissen te behandelen

  Door de VGCt geaccrediteerde basiscursussen worden door diverse opleidingsinstellingen aangeboden en starten een paar keer per jaar. Klik hier voor het actuele opleidingsaanbod (klik daarna links, onder ‘cursuscategorie’, op ‘Cogn.gth.werker Basiscursus’).

 • Hoe lang moet een supervisiesessie duren? Mag ik ook groepssupervisie volgen?

  Individuele sessies moeten minimaal 45 minuten duren. Bij twee supervisanten moet een sessie minimaal 60 minuten duren. Bij drie supervisanten moet een sessie 90 minuten duren. Het is mogelijk dubbele supervisiesessies te volgen als de contacttijd twee keer zo lang is. Alleen volledige sessies tellen mee. Het is niet toegestaan om gedeeltes van sessies bij elkaar te voegen en mee te rekenen.

   

 • Hoort de basiscursus ook bij de opleiding?

  Nee, al voordat je begint aan de opleiding tot cgw'er heb je de basiscursus afgerond. De cursus is dus een voorwaarde en telt niet mee als onderdeel van je opleiding. Zorg dat je een basiscursus volgt die door de VGCt is geaccrediteerd. In de cursusagenda van PE-online kun je aan het groene vinkje zien dat een basiscursus cgw is geaccrediteerd.

 • Mag ik supervisie volgen bij meerdere supervisiegevers?

  De supervisie bestaat in totaal uit 40 sessies. Je schrijft 2 verslagen over elk 20 sessies. De periode van die 20 supervisiesessies volg je bij voorkeur bij één supervisor. Kan dit niet, dan geef je in je verslag de reden van wisseling aan.

 • Hoeveel cliĆ«nten beschrijf ik in mijn supervisie-evaluatieverslag?

  In elk een supervisie-evaluatieverslag beschrijf je 3 cliënten.

 • Hoe maak ik het supervisie-evaluatieverslag?
  Je volgt twee periodes van elk 20 supervisiesessies. Na iedere sessie maak je een sessieverslag met een samenvatting van de besproken onderwerpen, werkwijze en het geleerde. Je stuurt dit verslag voorafgaand aan de volgende sessie op naar de supervisiegever. Na twintig en veertig supervisiesessies maak je op basis van deze sessieverslagen een supervisie-evaluatieverslag. De supervisie-evaluatieverslagen worden ondertekend door de supervisiegever en beoordeeld door de registratiecommissie. Hierover lees je meer in het document Criteria supervisie-evaluatieverslag voor cgw'ers i.o..
 • Wanneer mag ik mijn supervisie-evaluatieverslagen laten beoordelen?

  Je kunt de twee supervisie-evaluatieverslagen na elkaar opsturen ter beoordeling, of wachten met insturen tot je allebei de verslagen af hebt. Om de verslagen te laten beoordelen moet geregistreerd zijn als cgw’er in opleiding of de aanvraag voor de registratie als cgw’er hebben ingediend.