Voorbeeldverslagen cgw

De onderstaande evaluatieverslagen zijn beschikbaar gesteld voor persoonlijk gebruik voor je opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt®. Daarom mag je deze voorbeeldverslagen niet verveelvoudigen, verspreiden, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar maken op welke wijze en in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VGCt.

Je kunt deze verslagen gebruiken als voorbeeld voor het schrijven van je eigen evaluatieverslag. De registratiecommissie heeft deze voorbeeldverslagen als goed beoordeeld. Je kunt aan deze voorbeeldverslagen echter geen rechten ontlenen voor je eigen evaluatieverslag.

Cgw voorbeeld-evaluatieverslag 1 (2022)

Cgw voorbeeld-evaluatieverslag 2 (2023)

Cgw voorbeeld-evaluatieverslag 3 (2023)

oval