Verenigingsnieuws VGCt

Panelleden gezocht voor pilot accrediteren 2.0

Meld je aan

In de afgelopen maanden heeft de VGCt zich gebogen over een nieuwe accreditatiesystematiek. In 2024 starten we met een pilot om de nieuwe werkwijze op uitvoerbaarheid te toetsen. Hiervoor zoeken we leden voor een visitatiepanel.

De registraties cognitief gedragstherapeut VGCt en cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt staan voor kwaliteit van professionals die evidence based zorg verlenen. De VGCt leidt zelf geen therapeuten op, maar is partner in een driehoek met de opleideling en de opleidingsinstelling. Door kwalitatief goed CGT-onderwijs te stimuleren binnen deze driehoek, dragen we bij aan de verspreiding van de CGT-uitgangspunten en toepassing daarvan.

Wens tot samenwerking opleidingsinstellingen

De afgelopen jaren is het cursorisch onderwijs (basis- en vervolgcursussen) geaccrediteerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie die hiervoor draaiboeken beoordeelt. Deze werkwijze sluit echter onvoldoende aan bij de hierboven genoemde driehoek en bij de wens tot samenwerking met de opleidingsinstellingen die het cursorisch onderwijs verzorgen.

Nieuwe accreditatiesystematiek: instellingsaccreditatie

Daarom hebben we samen met een aantal opleidingsinstellingen een nieuwe accreditatiesystematiek ontwikkeld, met als uitgangspunt dat de VGCt toeziet op de uitkomst van het onderwijs (kwaliteit) en de opleidingsinstellingen gaan over het hoe: het proces dat leidt naar die uitkomst. Het resultaat is een instellingsaccreditatie, waarbij opleidingsinstellingen dus de mogelijkheid krijgen om zelf hun basis- en vervolgcursussen te accrediteren. De VGCt bepaalt alleen op hoofdlijnen hoe de opleidingsinstelling het cursorisch onderwijs realiseert en toetst dit via een visitatieprotocol. Daarnaast willen we in de nieuwe systematiek graag het contact tussen opleidingsinstellingen stimuleren. Dit creëert ruimte om van en met elkaar te leren en op die manier naar harmonisering te werken en de kwaliteit van opleiden naar een hoger plan te tillen.

Gezocht: deelnemers visitatiepanel

In januari 2024 start een pilot waaraan drie opleidingsinstellingen meedoen. In deze pilot toetsen we de uitvoerbaarheid op basis van de ervaringen van de verschillende deelnemers. De pilot duurt één jaar, waarna we besluiten of we de nieuwe procedure op grotere schaal gaan invoeren.

Lijkt het je interessant om deel te nemen aan het visitatiepanel, dan is het van belang dat je in de afgelopen drie jaar geen les hebt gegeven bij PPO, RINO Groep Utrecht of King nascholing en op geen enkele manier verbonden bent aan deze opleidingsinstellingen. Wij zijn ook nadrukkelijk op zoek naar mensen met onderwijservaring en supervisoren.

Wat ga je doen?

Tijdens het project beoordeel je drie schriftelijke zelfevaluaties van opleidingsinstellingen en ben je aanwezig bij één clustervisitatiedag waar de drie opleidingsinstellingen zich gezamenlijk presenteren. Je schrijft een advies voor deze instellingen en evalueert de nieuwe accreditatievorm. Hiervoor ontvang je een vergoeding van € 850,- (exclusief btw).

Informatie en aanmelden

Wil je je aanmelden voor het visitatiepanel of heb je vragen? Neem dan contact op met Mieke Ketelaars, teamleider Kennis & opleiden, via m.ketelaars@vgct.nl

oval