Herregistratie

Als supervisor moet je elke vijf jaar je herregistratie aanvragen. Als je voldoet aan de herregistratievereisten voor het supervisorschap, dan word je ook automatisch geherregistreerd als cognitief gedragstherapeut. Hieronder vind je een samenvatting van de herregistratie-eisen. Kijk voor alle eisen in het ‘registratiereglement cgt’ers en supervisoren‘.

Werkervaringseis

In je herregistratieperiode moet je ten minste 3120 uren gewerkt hebben op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je ten minste 1560 uren besteed moet hebben aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen.
Je kunt de werkervaringsverklaring niet tussentijds opslaan in het PE online dossier. Je kunt deze pas toevoegen aan je herregistratie op het moment dat je je herregistratie aanmeldt.

 

Nascholingspunten

In je herregistratieperiode heb je ten minste zestig nascholingspunten behaald, waarvan ten minste dertig punten op het gebied van cgt én ten minste tien punten op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek. De overige twintig punten mag je naar eigen inzicht besteden aan nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek, of reguliere nascholings-/vervolgcursussen.
Zie PE-Online voor het aanbod aan bij-/nascholing (selecteer de gewenste cursuscategorie in de linker kolom).
Bij elke cursus staat vermeld of er accreditatie is toegekend of niet, of dat de aanvraag nog in behandeling is.

PE-online

 

Supervisie, leertherapie, begeleide intervisie en onderwijs geven

Je hebt in je herregistratieperiode ten minste vijftig sessies/contacturen supervisie, leertherapie/begeleide intervisie en/of door de VGCt geaccrediteerd onderwijs gegeven. In het registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren kan je terugvinden hoe lang een sessie moet duren. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor gegeven onderwijs mag je het aantal contacturen verdubbelen om het aantal toe te kennen punten vast te stellen.

 

Herregistratie aanvragen

Je herregistratie vraag je aan via PE-Online. Binnen het PE-dossier verschijnt er een knop ‘dossier aanmelden’ op het moment dat er voldoende nascholingspunten staan geregistreerd. Je kunt ervoor kiezen om na ten minste drie jaar al je herregistratie aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer je een nascholingsactiviteit gepland hebt waarvan je de punten wilt laten meetellen voor je volgende herregistratieperiode. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan beoordeelt de registratiecommissie de aanvraag normaal gesproken binnen twee maanden. Na een positief besluit gaat je nieuwe herregistratieperiode op de eerste dag van de volgende maand in na het besluit.

PE-online

 

Uitstel

Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie dan wordt je lidmaatschap en registratie beëindigd.
Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook kun je in het uitsteljaar geen nieuwe supervisanten aannemen.
Tevens is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het ‘registratiereglement’.

oval