Begeleide intervisie

In de begeleide intervisie hebben cgt’ers i.o. met vier tot acht andere cgt’ers i.o. intervisiesessies over onderdelen die in de persoonlijke ontwikkelingsplannen opgenomen zijn.

De intervisie wordt begeleid door een supervisor VGCt (ook gespreksleider) en bestaat uit tien sessies van 90 minuten of vijf sessies van 180 minuten. De begeleide intervisie richt zich niet zozeer op cliënten, maar op de ontwikkeling van de rol van therapeut. Er is ruimte om te oefenen met therapeutfactoren. Bekijk het boekje over therapeutfactoren in de praktijk.

Het POP is de basis voor de bespreekpunten die iedere cgt’er i.o. inbrengt. Gedurende de pilotfase, tot 1 juli 2023, is de keuze voor een open of gesloten groep vrij. Intervisie kan fysiek of online plaatsvinden. Tijdens de begeleide intervisie is er aandacht voor zowel de technische als de interpersoonlijke kant van de uitoefening van cognitieve gedragstherapie. De leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en de leerlijn professionaliteit vormen de inhoudelijke rode draad door de opleiding. Lees het informatieboek begeleide intervisie voor tips en informatie.

 

Model begeleide intervisie contract

Het model begeleide intervisie contract in het kader van de registratie tot cognitief gedragstherapeut is gebaseerd op het registratiereglement voor cognitief gedragstherapeuten en supervisoren.

 

Dispensatie voor begeleide intervisie

Een cgt’er i.o. die minimaal 25 sessies leertherapie of minimaal tien sessies begeleide intervisie heeft gevolgd binnen de opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of orthopedagoog generalist, kan dispensatie aanvragen voor de begeleide intervisie in de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Hij maakt wel de e-learning en het POP. Een cgt ‘er i.o. die voor het einde van de looptijd van de pilot wel minimaal 25 sessies leertherapie heeft afgerond in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, maar op 1 januari 2022 nog niet begonnen is met supervisie, kan ook dispensatie aanvragen voor de begeleide intervisie. Hij maakt wel de e-learning en het POP.

Indienen dispensatie

Het dispensatieverzoek kan worden ingediend door middel van het formulier ‘Dispensatie begeleide intervisie’. Voor de cgt i.o. kp die op dit moment bezig is met het cgt i.o. kp-traject verandert er niets. Mensen die zich na het aflopen van de pilot registreren als cgt’er i.o. kp en verplicht leertherapie volgen in de kp-opleiding, hebben vrijstelling voor de begeleide intervisie. Ze maken wel de e-learning en het POP.

Voor dispensatieregelingen kijk je in het ‘registratiereglement cognitief gedragstherapeuten en supervisoren’.

 

Begeleide intervisie aanbieden

Bied een intervisiegroep aan via het platform begeleide intervisie en zorg dat cgt’ers i.o. je kunnen vinden.

oval