Voorbeeldverslagen N=1

De onderstaande voorbeeldverslagen zijn beschikbaar gesteld voor persoonlijk gebruik voor je opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt®. Daarom mag je deze voorbeeldverslagen niet verveelvoudigen, verspreiden, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar maken op welke wijze en in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VGCt.

Je kunt dit verslag gebruiken als voorbeeld voor het schrijven van je eigen N=1-verslag. De registratiecommissie heeft dit voorbeeldverslag als goed beoordeeld. Je kunt aan dit voorbeeldverslag echter geen rechten ontlenen voor je eigen N=1-verslag.

N=1 nieuwe stijl

N=1 oude stijl

oval