Evenement

Werkplaats: Ensceneren van leerervaringen in begeleide intervisie

Studiedag 24 mei 2022

Van oudsher is intervisie een begeleidingsvorm waarin verbale, cognitieve reflectie plaatsvindt op werkervaringen. De professionele begeleider gebruikt daarbij methodieken (bijvoorbeeld Balint, incidentmethode, TGI of 4P-model) om werkervaringen te onderzoeken, zodat intervisanten nieuwe inzichten opdoen en die vervolgens vertalen naar hun handelen in de praktijk. Hierdoor professionaliseren zij in hun beroep.

In de huidige tijd wordt van professionele begeleiders steeds meer gevraagd om ook aandacht te besteden aan ontwikkelvragen met betrekking tot inter- en interapersoonlijke factoren. Voorbeelden zijn de omgang met emoties, de signalen van het lijf en de dynamische interacties in bijvoorbeeld team- en andere organisatieverbanden of tussen patiënt en therapeut. Begeleiders denken na over hoe ze in intervisie een krachtige leeromgeving kunnen bieden. Zij voegen speelse elementen als begeleidingstools toe zoals rollenspelen, oefeningen, wandelen met ‘roodkapje’, videomateriaal en andere manieren om zintuiglijkrijke leerervaringen te creëren.

Supervisoren VGCt

Studiedag

Op deze studiedag gaan we met elkaar werken aan het ensceneren van ‘zintuiglijkrijke’ leerervaringen in intervisie:

  • Hoe kun je een krachtige (individuele of groeps)leerervaring ‘op maat’ construeren en waar moet je dan als begeleider rekening mee houden?
  • Welke bestaande werkvormen kennen we al en zijn die voor thema’s in intervisie te gebruiken (denk bijvoorbeeld aan ‘walking scales’, ‘Bateson/Dilts lopen’ en ‘carrièrelijn’)?
  • Kunnen we ervaringsgerichte werkvormen construeren waarmee we leerervaringen ‘op maat’ ensceneren en uitproberen op voor cognitief gedragstherapeuten i.o. belangrijke leerthema’s?

Werkvormen bedenken en uitproberen

Verwacht geen aanbod van werkvormen, maar wel een ‘werkplaats’ waar we aan de hand van (te verwachten) vragen uit jullie intervisiepraktijk met elkaar ‘oplossingen’, werkvormen en leerervaringen gaan bedenken en uitproberen. De docente zal dit larderen met inspirerende en didactische ‘injecties’. Hierbij kun je denken aan ‘tools’ voor constructie, een rationale carrousel, experimenteren met materialen en gezamenlijke ervaring en reflectie op werkvormen.

Praktische informatie

Datum 24 mei 2022
Tijd 09:30 – 16:30 (inloop vanaf 09:00 uur)
Locatie Fort aan de Klop (Utrecht)
Docent(en) Jeannette Verhoeven
Doelgroep VGCt-supervisoren die eerder de VGCt-cursus ‘Begeleiden van intervisie’ volgden en/of die ervaring hebben met het begeleiden van intervisie
Accreditatie Accreditatie: 6 punten VGCt SV-nascholing didactiek
Kosten € 175,-

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval