Evenement

Webinar Experiëntiële vermijding: Begrijpen en doorbreken

9 september 2024, online

Coping

Experiëntiële vermijding is een copingstrategie waarbij mensen proberen te ontsnappen aan ongewenste ervaringen zoals pijnlijke herinneringen, angst of ongewenste gedachten door bv afleiding te zoeken, te verdoven met middelen of gevoelens weg te drukken. Tijdens deze webinar zullen Jacqueline A-Tjak en Denise Matthijssen, beide ACT-trainers, dieper ingaan op de complexe dynamiek van experiëntiële vermijding en de significante rol die het speelt in het omgaan met chronische pijn, met speciale aandacht voor jongeren in de leeftijdsgroep van 15-25 jaar.

Jacqueline A-Tjak zal na de opening in haar sessie ingaan op de fundamentele aspecten van experiëntiële vermijding, met een focus op de relatie tussen deze coping-strategie en de ervaring van chronische pijn. Ze zal ook de barrières bespreken die experiëntiële vermijding kan opwerpen bij het accepteren van een leven met chronische pijn, en strategieën aanreiken om deze te overwinnen.

Denise Matthijssen zal vervolgens stilstaan bij experiëntiële vermijding bij jongeren en jong-volwassenen. Zij zal met behulp van het programma ACT your way, de impact van deze vermijdingsmechanismen op hun vermogen om effectieve coping-strategieën te ontwikkelen belichten. Daarnaast zal zij de langetermijneffecten van ongezonde coping-mechanismen bespreken en hoe deze verweven zijn met de ontwikkelingstaken rond identiteit en autonomie bij jongeren.

Sprekers

Jacqueline A-Tjak is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog-psychotherapeut en supervisor VGCt. In Nederland is zij de enige ACT trainer die door de internationale ACT vereniging (de Association of Contextual and Behavioral Science) als zodanig erkend is.  Zij is gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van ACT bij depressie. Vanwege haar verdiensten is zij in 2016 uitgeroepen tot Fellow van de ACBS. Zij is mede-oprichtster van de ACBS-BeNe, waar zij jarenlang een bestuursfunctie heeft vervuld.

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken ‘ACTief opvoeden’ (Hogrefe 2012), ‘Samen ACTief in je gezin’ (Lannoo 2015) en ‘ACT your way’ (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut.

Praktische informatie

Datum 9 september 2024
Tijd 19.00 – 20.30 uur
Locatie Online, via Zoom
Spreker(s) Jacqueline A-Tjak & Denise Matthijssen
Accreditatie Is verleend door de VGCt voor 2 punten nascholing en door de FGzPt voor 1 punt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
Kosten € 25,- voor leden van de VGCt, € 50,- voor niet-leden

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval