Evenement

Ontwarren en verbinden: persoonlijkheidsstoornissen en systemische interacties

Een studiedag over persoonlijkheidsstoornissen en systemische interacties vanuit een gecombineerd EFT/DGT kader

1 juli 2024
Georganiseerd door de sectie Persoonlijkheidsstoornissen

Voor de veerkracht van onze cliënt en onszelf als systeemtherapeut

Tijdens deze studiedag ligt de nadruk op de relationele context van de client, hoe klachten hierin van betekenis zijn en hoe je deze systemische context betrekt bij de behandeling.
Je krijgt handvaten en ondersteuning bij de toepassing van de hechtingsbril bij emotionele kwetsbaarheid.
Denk hierbij aan:

  • het hanteren van ogenschijnlijke tegenstellingen zoals acceptatie en verandering
  • je focussen op je cliënt en gelijktijdig de naasten erbij betrekken
  • meervoudig partijdig zijn
  • het toepassen van mindfulness en gedragstherapie op meerdere personen in dezelfde ruimte

Dit alles is afgestemd op de cliënt met een persoonlijkheidsproblematiek.

Waarom het systeem belangrijk is bij persoonlijkheidsproblematiek

In elke zorgstandaard wordt tegenwoordig (terecht!) het belang van het samenwerken met het systeem genoemd. Maar hoe doe je dat als gedragstherapeut? Vaak voelen we ons erg onthand en vermijden we dit maar. Terwijl de problematiek bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis altijd zijn weerslag heeft op het systeem, aangezien bij hen juist de ontwikkeling van het ‘zelf’ en de relatie met de ander verstoord is geraakt.
Naasten worden direct belast met emotieregulatie- en gedragsproblemen. Er spelen bij zowel de cliënt als het systeem gevoelens van bijvoorbeeld onmacht, onbegrip en verdriet. Dit beïnvloedt hoe mensen zichzelf ervaren en hoe ze met elkaar omgaan; het leidt tot problemen in gezinsrelaties en triggert intergenerationele pijn in het hier en nu. Vertrouwen en veiligheid zijn dan
niet meer vanzelfsprekend. Zowel in de partnerrelatie als in de therapeutische relatie stelt dit de gedragstherapeut voor specifieke uitdagingen.

Tijdens deze studiedag krijg je als gedragstherapeut concrete kaders en handvatten om systemisch te kunnen werken met cliënten, met name vanuit een EFT en DGT kader.

Kijken, voelen, ervaren

We geven je inzicht in systemen binnen de behandeling door middel van literatuur, een presentatie, videomateriaal en praktijkoefeningen. Je leert het toe te passen in de praktijk. Dit doen we door de theorie af te wisselen met concrete oefeningen die we gezamenlijk uitvoeren in de grote zaal en in kleine groepjes.

Doel

Het algemene doel van de training is het individuele perspectief te verbreden naar systemen en hoe je die systemen betrekt tijdens de behandeling.
We helpen je vertrouwd te raken met een systeemtheoretische benadering van interacties en interactiesystemen (koppels / gezinnen).
Daarnaast leren we je een therapeutische situatie te zien als een interactiesysteem.

Dit weet en kun je na de studiedag

  • Je kunt een relationele gedragsanalyse en casusconceptualisatie maken van het probleemgedrag van het systeem en vaststellen welke vaardigheden verworven of ingezet moeten worden om de niet helpende geconditioneerde responsen van het systeem te behandelen
  • Het herkennen van ‘systeem eigenschappen’ die bepalend zijn voor de wisselwerking en samenhang van gedragingen tussen mensen
  • Kennis over de toepassing van mindfulness en EFT om de cliënt te helpen met emotieregulatie zodat deze in gesprek kan blijven met het systeem
  • Kennis over het gebruik en toepassing van interventies en vaardigheden voor herstel van veilige hechtingsrelaties
  • Je weet hoe je de cliënt en diens systeem kunt committeren aan gedragsverandering
  • Je kunt vanuit een meerzijdige partijdigheid de systeemgesprekken vormgeven zonder de autonomie blik los te laten

Programma

08.30 – 08.55 Inloop en registratie
09.00 – 09.30 Start en opwarmingsoefening
09.30 – 10.45 Theoretische inleiding:
presentatie gehechtheid + brein + emoties
kijken vanuit hechtingsbril
filmpjes en oefeningen
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.00 Hechtingsgericht werken bij emotionele kwetsbaarheid:
het theoretische kader emotionele hechting en emotionele kwetsbaarheid
biopsychosociaal model en hechtingskader; integratie
wetenschappelijke onderbouwing
12.00 – 12.30 Het ‘zelf’ van de therapeut :
oefening
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Relationele problemen, gedrag en impulsbeheersing, emotionele instabiliteit:
3 conflictpatronen
checklist in kaart brengen van patronen
oefenen in kaart brengen patronen
14.30 – 15.15 Skills Strategie voor emotionele disbalans:
zelfregulatie in de relatie
werken met het lijf
valideren en verruimen
van individu naar geheel brengen
Meervoudig partijdig zijn
15.15 – 15.30 Koffie/thee pauze
15.30 – 16.15 Aandacht voor de kinderen: hoe worden die wel/niet betrokken?
Structureel systemisch perspectief
16.15 – 16.45 Oefening: het ‘zelf’ van de therapeut
16.45 – 17.00 Afsluiting
Datum 1 juli 2024
Tijd 09.00 – 17.00
Locatie Van der Valk, Veenendaal
Docent(en) Jacomijn Jacobs
Accreditatie Is verleend door de VGCt voor 7 punten nascholing en door de FGzPt voor 6 punten specialismen gezondheidszorgpsycholoog.
Kosten € 205,- voor leden, € 255,- voor niet-leden van de VGCt

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval