Nieuws

Call for abstracts najaarscongres 2024

Breaking the silence
6, 7 en 8 november 2024
vgctnajaarscongres.nl

Deadline 1 mei 2024

We praten wat af, en toch zijn er dingen waar we niet of te weinig over praten in ons vakgebied. Komt het doordat we dat lastig vinden of omdat we er simpelweg niet aan denken? In de behandelpraktijk luisteren we naar wat patiënten ons vertellen, maar waarnaar moeten we vragen omdat niet alles vanzelfsprekend wordt gedeeld? Bespreken we bepaalde zaken niet omdat we het zelf ingewikkeld vinden om erover te praten, uit angst de ander in verlegenheid te brengen of uit angst heftige emoties bij de patiënt op te roepen? En over welke onderwerpen moeten we het als professionals onder elkaar vaker hebben? Voor wie en bij welke problematiek speelt stigma een grote rol en hoe kunnen we dat stigma verbreken? We vinden het belangrijk om een veilige omgeving te creëren voor patiënten, maar zijn we ook actief bezig om een veilig werkklimaat te bevorderen voor onszelf en onze collega’s? Wat voor een invloed heeft onze eigen attitude eigenlijk op de behandeling?

Tijdens het najaarscongres van 2024 staan we stil bij dat wat (te) vaak onbesproken blijft. We halen onderbelichte onderwerpen in onderzoek en de klinische praktijk uit de stilte door er aandacht aan te geven.

Bijdragen

De commissie najaarscongres VGCt is op zoek naar bijdragen die aansluiten bij het thema Breaking the silence. In symposia en lezingen kun je de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek presenteren, waarbij je aandacht besteedt aan de betekenis van deze resultaten voor de praktijk. In actieve, praktijkgerichte workshops kun je een werkwijze demonstreren en oefenen met de doorgaans deskundige en gevorderde deelnemers.

Naar deze bijdragen zijn wij op zoek

  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over psychische stoornissen en doelgroepen die onderbelicht zijn.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops die de bevindingen van dergelijk onderzoek toepassen binnen het cognitief-gedragstherapeutisch kader.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie gericht op het bespreekbaar maken van lastige of gevoelige situaties.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie op het gebied van stigma en destigmatisering.
  • Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leerpsychologie, cognitieve psychologie en evidence-based mental health.
  • Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen van bestaande kennis en klassieke procedures op nieuwe klachten of in specifieke doelgroepen/contexten.

Bijdragen die niet direct aansluiten op het congresthema zijn uiteraard ook van harte welkom.

Vanaf 1 februari kun je je abstract indienen via vgctnajaarscongres.nl
Deadline: 1 mei 2024

Praktische informatie

Datum van 1 februari tot 1 mei 2024
oval