Sectie cognitief gedragstherapeutisch werkers (cgw)

Deze sectie vertegenwoordigt de cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding) binnen de VGCt.

 

Sectie cgw

Het bestuur van de sectie cgw bestaat uit zes cognitief gedragstherapeutisch werkers (cgw’ers) die werkzaam zijn binnen de ggz. We proberen de achtergrond van de cgw’ers zo divers mogelijk te houden, zodat we breed betrokken en georiënteerd blijven.

De sectie cgw bestaat inmiddels tien jaar. In deze tien jaar is het ledenbestand cgw’ers binnen de VGCt enorm gegroeid. Dat betekent dat er een actief sectiebestuur nodig is om de belangen van de cgw’er binnen de vereniging en het werkveld te behartigen. De sectie is nog op zoek naar een cgt-collega, om de samenwerking tussen de cgw’er en cgt’er beter te kunnen waarborgen.

Waar staat de sectie voor?

De doelstellingen van de sectie cgw zijn:

 • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de opleiding en nascholing van cgw’ers.
 • Het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde uitvoering van het cognitief gedragstherapeutisch werk, in de breedste zin binnen het werkveld, door actieve samenwerking tussen de cgt’er en cgw’er. 
 • Meedenken over vraagstukken die vanuit het bestuur van de VGCt komen over het verenigingsbeleid en richtlijnen (bijvoorbeeld opleiding en supervisie).
 • Een rol spelen in het verzamelen van signalen van de cgw’er uit het werkveld en de VGCt. Bijvoorbeeld rondom opleiding, registratie, positionering en de communicatie hierover.
 • In commissies over dergelijke zaken brainstormen en ten uitvoer brengen. We betrekken hierbij heel graag de cgw’ers uit het werkveld.
 • Als sectiebestuur met name ondersteunend en overkoepelend aanwezig blijven.

Sectiebestuur

 • Esther Frusch, tijdelijk voorzitter
 • Ron de Joode, sectiebestuurslid, aandachtsveld: contactpersoon overige secties en leden
 • Bert de Vos, sectiebestuurslid, aandachtsveld: kennisverspreiding, vragen over opleiding/supervisie
 • Hanneke Tuijtel, secretaris van de sectie cgw
 • Vacant: sectiebestuurslid met aandachtsveld: positieversterking van de cgw’er

Contact

Je kunt de sectieleden per mail bereiken via een e-mail aan sectiecgw@gmail.com.
Of zoek ze op via Vind een VGCt-lid.

 

 

Plannen 

We willen de sectie cgw vernieuwen in verband met de uitbreiding van het aantal cgw-leden bij de VGCt.

Dit betekent concreet:

 • Leden werven:

- Voor het sectiebestuur cgw, onder wie een cgt-collega in verband met de samenwerking tussen cgt’ers en cgw’ers.

- Voor de verschillende commissies, onder andere de congrescommissie voor het cgw-congres en de opleidingscommissie.

- Cgw’ ers werven die ook zitting hebben in andere sectiebesturen van de VGCt.

 • Nieuwe commissies samenstellen aan de hand van vraagstukken uit het VGCt-bestuur en het werkveld.
 • De positie verder versterken van de cgw’er in het werkveld en binnen de VGCt. Hiervoor gaat de sectie actief aan de slag met het nieuwe communicatieplan.

Actueel

Van de bestuurstafel sectie CGW

 

November 2019

De sectie heeft een handleiding ontwikkeld voor het organiseren van een geaccrediteerde cursusdag in de eigen instelling. Op het VGCt najaarscongres wordt een competentieprofiel cgw gepresenteerd en gepubliceerd. Heb je vragen over het organiseren van een geaccrediteerde cursusdag of over het competentieprofiel cgw? Kom dan naar het cgw-congres waar je de gelegenheid hebt om leden van het bestuur te spreken.

September 2019

Het bestuur van de sectie cgw richt zich dit jaar op kennisverspreiding bij en positieversterking van cgw’ers. Het is gelukt om extra nascholing te realiseren, eind 2019 en begin 2020 zullen geaccrediteerde workshops worden aangeboden. Er is een format in de maak voor instellingen om intern een geaccrediteerde studiedag te organiseren.

Een ander speerpunt in het jaarplan is het onder de aandacht brengen van de opleiding en registratie cgw bij verschillende beroepsgroepen en opleidingen. Inmiddels is een promotieplan gemaakt en zijn er ook al concreet stappen gezet. Daarom gaat de sectie cgw op zoek naar cgw'ers die in dit kader bereid zijn om als ambassadeur op te treden. Meer informatie hierover volgt in een later stadium.

 

Lees meer over deze sectie

Bekijk het verenigingsdossier van deze sectie (alleen voor ingelogde leden).

Wat kun je met de opleiding tot cgw’er?

Cgw'er Esther Frusch vertelt over haar werk en opleiding.