Sectie cognitief gedragstherapeutisch werkers (cgw)

Deze sectie vertegenwoordigt de cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding) binnen de VGCt.

 

Sectie cgw

Het bestuur van de sectie cgw bestaat uit zes cognitief gedragstherapeutisch werkers (cgw’ers) die werkzaam zijn binnen de ggz. We proberen de achtergrond van de cgw’ers zo divers mogelijk te houden, zodat we breed betrokken en georiënteerd blijven.

De sectie cgw bestaat inmiddels tien jaar. In deze tien jaar is het ledenbestand cgw’ers binnen de VGCt enorm gegroeid. Dat betekent dat er een actief sectiebestuur nodig is om de belangen van de cgw’er binnen de vereniging en het werkveld te behartigen. De sectie is nog op zoek naar een cgt-collega, om de samenwerking tussen de cgw’er en cgt’er beter te kunnen waarborgen.

Waar staat de sectie voor?

De doelstellingen van de sectie cgw zijn:

 • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de opleiding en nascholing van cgw’ers.
 • Het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde uitvoering van het cognitief gedragstherapeutisch werk, in de breedste zin binnen het werkveld, door actieve samenwerking tussen de cgt’er en cgw’er. 
 • Meedenken over vraagstukken die vanuit het bestuur van de VGCt komen over het verenigingsbeleid en richtlijnen (bijvoorbeeld opleiding en supervisie).
 • Een rol spelen in het verzamelen van signalen van de cgw’er uit het werkveld en de VGCt. Bijvoorbeeld rondom opleiding, registratie, positionering en de communicatie hierover.
 • In commissies over dergelijke zaken brainstormen en ten uitvoer brengen. We betrekken hierbij heel graag de cgw’ers uit het werkveld.
 • Als sectiebestuur met name ondersteunend en overkoepelend aanwezig blijven.

Sectiebestuur

 • Ineke Šebek-Luchtmeijer: secretaris
 • Joske Abbing – Prummel: sectiebestuurslid, aandachtsveld: positionering
 • Marcel Bunnig: sectiebestuurslid
 • Joyce Smit: sectiebestuurslid
 • Carolien van Tuijl: sectiebestuurslid

Contact

Je kunt de sectieleden per mail bereiken via een e-mail aan sectiecgw@gmail.com.
Of zoek ze op via Vind een VGCt-lid.

 

 

Plannen 

We willen de sectie cgw vernieuwen in verband met de uitbreiding van het aantal cgw-leden bij de VGCt.

Dit betekent concreet:

 • Leden werven:

- Voor het sectiebestuur cgw, onder wie een cgt-collega in verband met de samenwerking tussen cgt’ers en cgw’ers.

- Voor de verschillende commissies, onder andere de congrescommissie voor het cgw-congres en de opleidingscommissie.

- Cgw’ ers werven die ook zitting hebben in andere sectiebesturen van de VGCt.

 • Nieuwe commissies samenstellen aan de hand van vraagstukken uit het VGCt-bestuur en het werkveld.
 • De positie verder versterken van de cgw’er in het werkveld en binnen de VGCt. Hiervoor gaat de sectie actief aan de slag met het nieuwe communicatieplan.

Actueel

Van de bestuurstafel sectie CGW

 • Voor vragen kun je altijd terecht bij de sectie: sectiecgw@gmail.com
 • De “CGW on tour” is een groot succes, we willen in deze vorm graag workshops blijven aanbieden en zoeken een ervaren cgw’er die met een collega in een online workshop de BA en FA wil uitdiepen

 

Lees meer over deze sectie

Bekijk het verenigingsdossier van deze sectie (alleen voor ingelogde leden).

Wat kun je met de opleiding tot cgw’er?

Cgw'er Esther Frusch vertelt over haar werk en opleiding.