Sectie angst, dwang en PTSS

 

Waarvoor staat de sectie?

 
De sectie angst, dwang en PTSS heeft de koppeling van wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk hoog in het vaandel staan. De sectie vindt het belangrijk dat de leden van elkaars kennis gebruik kunnen maken. Dit is dan ook het doel van de jaarlijkse netwerklunch tijdens het najaarscongres van het VGCt. De sectie hoopt dat er onderling een actieve uitwisseling tot stand komt van vragen, antwoorden, verwijzingen naar literatuur en therapiemateriaal.

Sectiebestuur

Het sectiebestuur bestaat uit:
Mirjam Kampman (voorzitter)
Lotte Hendriks
Hans Jacobs
Frank Slachter
Marthe van der Pol
Miranda Boon

Contact

Wil je contact met hen opnemen? Zoek ze op via Vind een VGCt-lid

 

  • Er is een brochure over cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen met een speciale paragraaf over de paniekstoornis met agorafobie (straat- of pleinvrees).
  • Er is ook een factsheet over de paniekstoornis voor mensen die in de zorg werken.

 

 

Laatste nieuws op het kennisnet

Naar alle kennisberichten over angst, dwang en PTSS

 

Wat organiseert deze sectie?

De sectie organiseert jaarlijks een studiedag. Hier delen één of meer prominente Nederlandse of internationale angstonderzoekers hun meest recente werk en therapietechnieken met de leden. Verder regelt de sectie één of meer inzendingen op het gebied van angststoornissen voor de voorjaarsworkshops van de VCGt.

Daarnaast is de sectie betrokken bij de bijeenkomsten van het netwerk Dagbehandeling Angst en Dwang. De sectie ontwikkelt ook andere activiteiten in samenspraak met haar leden, al dan niet op aanvraag van het bestuur van de VGCt. Zo is zij betrokken bij het opstellen van een opleidingsplan op het gebied van angststoornissen voor gedragstherapeuten in opleiding; eerder heeft zij delen van conceptherzieningen van de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen becommentarieerd.

Jaarlijks organiseert de sectie angst, dwang en PTSS een studiedag waar één of meer prominente Nederlandse of internationale angstonderzoekers hun meest recente werk en therapietechnieken met de leden delen. Verder regelt zij één of meer inzendingen op het gebied van angststoornissen voor de voorjaarsworkshops van de vereniging.