Simone das Dores

‘Change will lead to insight far more often then insight will lead to change’. Deze uitspraak van Milton Erikson geeft voor mij de kern van een succesvolle therapie weer. Positieve CGT draagt bij om de moed, het vertrouwen en de kracht van cliënten te versterken zodat zij kunnen veranderen wat zij van waarde vinden. Na lange tijd in diverse ziekenhuizen te hebben gewerkt, ben ik nu werkzaam bij een basis-ggz-praktijk, iPractice, te Amsterdam. Ik ben klinisch psycholoog en supervisor VGCt. Ik zie ernaar uit om, naast het werk in de praktijk, ook op bestuursniveau te kunnen bijdragen aan een verdere verspreiding en onderbouwing van positieve CGT.

oval