Supervisoren VGCt

Sectie supervisoren

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie Supervisoren is opgericht omdat wij allemaal geïnspireerd zijn door het proces van supervisie geven. Wij zijn geïnteresseerd in alles wat hiermee te maken heeft, zoals: de fases in het supervisie proces, verschillen in ervaring van supervisanten, variaties in manieren van leren, de problemen en valkuilen waar supervisoren tegen aan kunnen lopen, de juridische aspecten van supervisie geven en de wetenschappelijke onderbouwing die er al dan niet is voor dit belangrijke onderdeel van onze opleidingen.

Verbindend werken

Supervisie geven vinden wij interessant en verrijkend. Soms is het moeilijk en dan kan het wenselijk zijn er niet alleen voor te staan. Om het plezier te vergroten en bruggen te slaan voor lastige momenten, willen wij de verbinding versterken tussen supervisoren onderling, tussen supervisoren en supervisanten en tussen supervisoren en de VGCt. Ook willen wij inhoudelijke kennis over het onderwerp supervisie verzamelen en delen. Wij willen er verder voor zorgen van wij goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de VGCt op het gebied van supervisie. Op die manier kunnen wij tijdig betrokken worden bij veranderingen, zoals de leerlijn professionaliteit, of initiatief nemen voor evaluaties, zoals bij het gebruik van praktijktoetsen. En tot slot willen wij erop toezien dat het voor onze leden goed mogelijk is om didactiekpunten te behalen rond het onderwerp supervisie.

Wat organiseren wij als sectie?

Wij verzorgen jaarlijks een inhoudelijk programma op de pre-conference van het najaarscongres, en een supervisorenlunch tijdens het najaarscongres. Zo kunnen onze leden elkaar ontmoeten en in gesprek gaan met elkaar over actuele ontwikkelingen. Ook organiseert de sectie samen met het bureau de jaarlijkse supervisorenmiddag. In de toekomst zullen er nog meer activiteiten volgen.

Contact

Heb je een vraag, of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag?

Neem dan contact op met Irene de Vlaming (secretaris) door een mailtje te sturen naar: idvlaming@gmail.com

Actief worden voor de sectie

Lijkt het je leuk om een actieve bijdrage te leveren aan de sectie?
Dit kan als sectiebestuurslid, maar ook als betrokken expert die het sectiebestuur kan adviseren, ondersteunen en helpen om de sectie nog beter op de kaart te zetten.

De sectie is nog op zoek naar een CGT-collega, om de samenwerking tussen de cgw’er en cgt’er beter te kunnen waarborgen.

Interesse of meer informatie?

Neem dan contact op met Casper Kleist, coördinator secties VGCt, c.kleist@vgct.nl

Sectie supervisoren

Sectie supervisoren

Tom Deenen

Voorzitter Sectie Supervisoren / Lid van verdienste

Sectie supervisoren

Irene de Vlaming

Secretaris

Sectie supervisoren

Wiesette Krol

Sectie supervisoren

Ante Lemkes

Sectie supervisoren

Ruth van Dijk

oval