Supervisoren VGCt

Sectie supervisoren

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie Supervisoren is opgericht omdat wij allemaal geïnspireerd zijn door het proces van supervisie geven. Wij zijn geïnteresseerd in alles wat hiermee te maken heeft, zoals: de fases in het supervisie proces, verschillen in ervaring van supervisanten, variaties in manieren van leren, de problemen en valkuilen waar supervisoren tegen aan kunnen lopen, de juridische aspecten van supervisie geven en de wetenschappelijke onderbouwing die er al dan niet is voor dit belangrijke onderdeel van onze opleidingen.

Verbindend werken

Supervisie geven vinden wij interessant en verrijkend. Soms is het moeilijk en dan kan het wenselijk zijn er niet alleen voor te staan. Om het plezier te vergroten en bruggen te slaan voor lastige momenten, willen wij de verbinding versterken tussen supervisoren onderling, tussen supervisoren en supervisanten en tussen supervisoren en de VGCt. Ook willen wij inhoudelijke kennis over het onderwerp supervisie verzamelen en delen. Wij willen er verder voor zorgen van wij goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de VGCt op het gebied van supervisie. Op die manier kunnen wij tijdig betrokken worden bij veranderingen, zoals de leerlijn professionaliteit, of initiatief nemen voor evaluaties, zoals bij het gebruik van praktijktoetsen. En tot slot willen wij erop toezien dat het voor onze leden goed mogelijk is om didactiekpunten te behalen rond het onderwerp supervisie.

Wat organiseren wij als sectie?

Wij verzorgen jaarlijks een inhoudelijk programma op de pre-conference van het najaarscongres, en een supervisorenlunch tijdens het najaarscongres. Zo kunnen onze leden elkaar ontmoeten en in gesprek gaan met elkaar over actuele ontwikkelingen. Ook organiseert de sectie samen met het bureau de jaarlijkse supervisorenmiddag. In de toekomst zullen er nog meer activiteiten volgen.

 

Terugblik afgelopen jaar (2021): activiteiten en ontwikkelingen

In het afgelopen jaar hebben wij een pre-congres workshop verzorgd op het najaarscongres om de supervisor te “updaten”. Met onze insteek ‘de supervisor is ook maar een mens’ sloten wij met plezier aan bij het congresthema. Na bijna twee jaar van ontmoetingen op afstand of online als gevolg van de coronapandemie, leek iedereen er aan toe om met elkaar te discussiëren over, en te oefenen in wat goede supervisie eigenlijk is, en wat daarvoor nodig is.

Eerder in 2021 hebben we op de online supervisorenmiddag twee keer een workshop gegeven over de evaluatie. De vele supervisoren die deelnamen hebben ervaren hoe het is om zelf geëvalueerd te worden door onze supervisant met een praktijktoets. Durven wij ons eigenlijk zo ver open te stellen voor evaluatie? En is een praktijktoets voor supervisoren hiervoor een geschikt instrument? Ook dit waren onderwerpen van gesprek.

Samenvatting jaarplan 2022: Wat staat er op de planning?

In 2022 willen wij het volgende realiseren:

  • Een pre-congres workshop en een supervisorenlunch op het najaarscongres
  • De jaarlijkse supervisorenmiddag in samenwerking met het VGCt-bureau
  • Kennis over het onderwerp supervisie op een centrale plaats beschikbaar maken
  • In samenwerking met het VGCt-bureau informatie verspreiden over van de waarde van supervisie
  • Het gebruik van de praktijktoetsen evalueren

Contact

Heb je een vraag, of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag?

Neem dan contact op met Irene de Vlaming (secretaris) door een mailtje te sturen naar: idvlaming@gmail.com

Sectie supervisoren

Sectie supervisoren

Tom Deenen

Voorzitter Sectie Supervisoren / Lid van verdienste

Sectie supervisoren

Irene de Vlaming

Secretaris

Sectie supervisoren

Wiesette Krol

Sectie supervisoren

Ante Lemkes

Sectie supervisoren

Ruth van Dijk

oval