Waarvoor staat onze sectie?

Systeem

De klachten van een persoon hebben hun weerslag op de relatie en het gezin. Zij dragen deze klachten eveneens en hebben net zo goed als de cliënt leed en vragen. De reacties en aanpassingen binnen relatie en gezin kunnen de klachten mede in stand houden. Klachten van een persoon kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn van spanningen in de partnerrelatie, gezin, familie of bijvoorbeeld werkomgeving. De richtlijnen van de cognitieve gedragstherapie zijn vaak teveel op één persoon gericht zonder de sociale omgeving actief te betrekken. Er is veel evidentie gevonden dat het betrekken van partners of het systeem bij individuele behandeling leidt tot meer effectieve behandeling: minder drop-out, beter en duurzamer herstel en verbeterde mentale gezondheid en relaties. Partners kunnen ook actief worden ingezet als steun en aanvulling op de behandeling.

Verschillende behandelmethoden

Daarnaast zijn er relatie-en gezinsbehandelingen waarbij de behandeling primair is gericht op het oplossen van relatie-en gezinsproblemen en de klachten en ontregelingen die hier uit voortkomen. In de klinische praktijk werden diverse nieuwe therapiemodellen ontwikkeld of verbeterd waarvan het belang en de effectiviteit werden aangetoond zoals:

 • Multi System Therapy (MST) en Functional Family Therapy (FFT) voor de behandeling van probleemgezinnen met ontspoorde jongeren
 • Attachment Based Family Therapy (ABFT), voor herstel van hechting binnen gezinnen
 • Cognitive Behavioral Couples Therapy (CBCT), Integrated Behavioral Couples Therapy (IBCT) en Emotionally Focused Therapy (EFT) voor behandeling van partnerrelatie problemen

Literatuurverwijzingen naar de belangrijkste behandelmodellen vindt u op het Kennisnet, thema: relatie en gezinsproblematiek.

Doelstelling

De sectie heeft als doel het belang van het betrekken van de sociale omgeving binnen de vereniging uit te dragen. Dit doen we door informatie/vakkennis te plaatsen op het Kennisnet van de vereniging, het organiseren van studiedagen en door het belang van het systeemdenken onder de aandacht te brengen bij congressen en in de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.

Wat organiseren wij als sectie?

We zetten ons in voor het verspreiden van kennis over de waarde van partnerrelatietherapie, gezinstherapie en het betrekken van naasten bij behandeling. Daarnaast ondersteunen wij behandelaars bij de praktische invulling hiervan. Dit doen we door het ontwikkelen van informatiematerialen.

Een belangrijk onderdeel van onze netwerkgeoriënteerde sectie is het contact met de actieve en passieve leden. Dit doen we middels een jaarlijkse enquête, het versturen van nieuwsbrieven en het organiseren van workshops of bijeenkomsten.

We zijn altijd op zoek naar leden die een kleine of grote bijdrage willen leveren aan de doelen die de sectie nastreeft. Dat kan het aanleveren zijn van interessante artikelen voor de research snippets, meewerken aan onderzoek, meehelpen aan producten die we ontwikkelen of het worden van bestuurslid. Als je interesse hebt, neem dan vooral contact met ons op.

Terugblik afgelopen jaar (2021): activiteiten en ontwikkelingen

In 2021 hebben we veel georganiseerd. Dit zijn een paar van de hoogtepunten:

 • De facultatieve praktijktoets relatie en systeem
 • De factsheet cognitieve gedragstherapie bij relatieproblemen
 • De vierdaagse introductie in Attachment Based Family Therapy (ABFT)

Verder zijn we gestart met een serie video’s over het betrekken van naasten bij de behandeling van cliënten met individuele problematiek. De eerste algemene introductie en de aflevering over het betrekken van partners bij de behandeling van angststoornissen zijn opgenomen.

Samenvatting jaarplan 2022: Wat staat er op de planning?

 • Het actief benaderen van leden om beter in kaart te brengen wat zij van onze sectie zouden willen zien, zodat we beter kunnen aansluiten bij de behoeften van onze doelgroep
 • Het uitbreiden van ons bestuur om meer slagkracht te krijgen en ook beter de belangen van de verschillende soorten leden te kunnen behartigen. Speerpunt hierin is het vinden van een cgw’er met interesse in de sectie
 • De serie video’s over het betrekken van naasten bij de behandeling van cliënten met individuele problematiek beschikbaar stellen via de VGCt
 • Verzorgen van meerdere podcasts en interviews om te enthousiasmeren en informeren over partnerrelatietherapie, gezinstherapie en het betrekken van naasten bij behandeling
 • De sectie actief vertegenwoordigen bij het voorjaars- en najaarscongres

Mensen leven, ervaren en functioneren in een directe verbondenheid en wisselwerking met hun geliefden en sociale context. Zij leven niet als geïsoleerde individuen. Daarom benadrukt de sectie Relatie, gezin en naasten het belang van het altijd betrekken van relaties, gezin en sociale omgeving in behandeling.

Contact

Heb je een vraag, of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag?
Neem dan contact op met Aerjen via: contact@aerjentamminga.nl

Nieuwe bestuursleden gezocht

Wij zijn op zoek naar vier nieuwe bestuursleden, waarvan minstens één cognitief gedragstherapeutisch werker om onze sectie te versterken.

Profiel nieuwe leden van de sectie

Heb jij affiniteit met een van de volgende gebieden, dan zou jij een mooie bijdrage en inspiratie voor ons huidige bestuur kunnen zijn:

 • Cognitief gedragstherapeutische georiënteerde relatie- of gezinstherapie;
 • Het betrekken van naasten bij individuele behandeltrajecten;
 • Ervaring of affiniteit in het begeleiden van gezinnen of koppels.

NVRG lidmaatschap is een pre.

Wil jij je liever gewoon als actief lid inzetten voor de sectie, dan horen we natuurlijk ook graag van je!

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar Aerjen via: contact@aerjentamminga.nl

Sectie relatie, gezin en naasten

Sectie relatie, gezin en naasten

Aerjen Tamminga

Voorzitter

Sectie relatie, gezin en naasten

Karen Appelboom-Geerts

Sectie relatie, gezin en naasten

Lam Keijsers

oval