Sectie positieve CGT

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie positieve CGT is voor leden van de VGCt die willen werken volgens het model van de positieve cognitieve gedragstherapie (p-CGT). p-CGT heeft een competentiegerichte benadering van de cliënt met een focus op welbevinden in plaats van symptoomreductie.

De sectie p-CGT (voorheen oplossingsgerichte CGT) werd in 2006 opgericht door enkele enthousiaste leden van de VGCt met het doel om kennis over en ervaring met positieve CGT te bundelen en te verspreiden. We willen niet alleen het welbevinden van onze cliënten bevorderen, maar ook dat van therapeuten. p-CGT wordt door therapeuten als lichter ervaren en kan een buffer zijn tegen burn-out.

Wat organiseren wij als sectie?

Ieder jaar organiseren we een studiedag waarop je je kunt scholen in de p-CGT. We zoeken daarbij de verbinding met andere secties. Verder zijn we vertegenwoordigd op het najaarscongres van de VGCt met workshops en symposia.

 

Producten

Positive CBT captures the essential importance of building on positive feelings, motives, imagery, memories and behaviors. It changes what we focus on and how we work in helping people change

(Prof. dr. Paul Gilbert)

Actief worden voor de sectie

Lijkt het je leuk om een actieve bijdrage te leveren aan de sectie?
Dit kan als sectiebestuurslid, maar ook als betrokken expert die het sectiebestuur kan adviseren, ondersteunen en helpen om de sectie nog beter op de kaart te zetten.

De sectie is nog op zoek naar een CGT-collega, om de samenwerking tussen de cgw’er en cgt’er beter te kunnen waarborgen.

Interesse of meer informatie?

Neem dan contact op met Casper Kleist, coördinator secties VGCt, c.kleist@vgct.nl

Sectie positieve cgt

Sectie positieve cgt

Esther Allart

Voorzitter

Sectie positieve cgt

Caren de Graaff

Sectie positieve cgt

Simone das Dores

Sectie positieve cgt

Bregje Brenninkmeijer

oval