Sectie positieve CGT

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie positieve CGT is voor leden van de VGCt die willen werken volgens het model van de positieve cognitieve gedragstherapie (p-CGT). p-CGT heeft een competentiegerichte benadering van de cliënt met een focus op welbevinden in plaats van symptoomreductie.

De sectie p-CGT (voorheen oplossingsgerichte CGT) werd in 2006 opgericht door enkele enthousiaste leden van de VGCt met het doel om kennis over en ervaring met positieve CGT te bundelen en te verspreiden. We willen niet alleen het welbevinden van onze cliënten bevorderen, maar ook dat van therapeuten. p-CGT wordt door therapeuten als lichter ervaren en kan een buffer zijn tegen burn-out.

Wat organiseren wij als sectie?

Ieder jaar organiseren we een studiedag waarop je je kunt scholen in de p-CGT. We zoeken daarbij de verbinding met andere secties. Verder zijn we vertegenwoordigd op het voor- en najaarscongres van de VGCt met workshops en symposia.

 

Producten

Positive CBT captures the essential importance of building on positive feelings, motives, imagery, memories and behaviors. It changes what we focus on and how we work in helping people change

(Prof. dr. Paul Gilbert)

Terugblik afgelopen jaar (2021): activiteiten en ontwikkelingen

  • Op het najaarscongres gaven Nicole Geschwind, Hidde Kuiper en Cecile Franzen een workshop over de nieuwe behandelprotocollen voor p-CGT
  • Fredrike Bannink gaf een online masterclass positieve CGT voor VCGT-leden toen vanwege corona de jaarlijkse studiedag niet door kon gaan

 

Samenvatting jaarplan 2022: Wat staat er op de planning?

  • Mei 2022: bijdrage aan de Voorjaarsworkshops
  • November 2022: presentatie op het Najaarscongres
  • Organiseren studiedag in samenwerking met andere secties
  • In kaart brengen netwerk, verkenning van verbinding met verenigingen
  • Oriëntatie op educatief materiaal produceren (video’s)

Bestuurslid gezocht

We kunnen nog groeien!

Wil jij mede-bestuurslid worden van onze sectie en zo een bijdrage leveren aan de bekendheid van p-CGT binnen de VGCT? Meld je dan bij de secretaris, Simone das Dores.

Contact

Heb je een vraag of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag? Neem dan contact op met de secretaris, Simone das Dores

Sectie positieve cgt

Sectie positieve cgt

Esther Allart

Voorzitter

Sectie positieve cgt

Caren de Graaff

Sectie positieve cgt

Simone das Dores

Sectie positieve cgt

Bregje Brenninkmeijer

oval