Sectie forensische cgt

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie Forensische CGT is er voor en door de achterban. Onze leden zijn voornamelijk werkzaam binnen een forensische werksetting of hebben hier affiniteit mee. Samen met onze achterban zorgen we voor verdere professionalisering van de sectie.
We staan voor het integreren van het gedragstherapeutisch denkkader binnen behandelingen, zodat naast risicotaxatie ook de individuele cliënt en zijn/haar omgeving goed in beeld komt.

Wat organiseren wij als sectie?

De sectie forensiche CGT faciliteert het delen van kennis en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het forensisch werken. Deels in samenwerking met het NIP worden bijvoorbeeld webinars gemaakt.

Onze activiteiten stemmen we af op de behoefte van onze achterban. Omdat deze grotendeels bestaat uit nieuwe leden, vragen we regelmatig om input. Naar aanleiding van de inventarisatie organiseren we bijvoorbeeld (online) studiedagen of ontwikkelen we materialen afgestemd op het werken in de forensische sector.

Online intervisiebijeenkomsten

Vanuit de sectie bieden we online intervisiebijeenkomsten aan waarbij één of twee casussen op het gebied van diagnostiek/behandeling ingebracht kunnen worden.
Wil je mee doen? Meld je dan vooraf aan bij Angeline Smeltink via angelinesmeltink@gmail.com ,geef aan op welke datum je mee wilt doen en of je een casus wilt inbrengen of niet.
Een week van te voren krijg je een Zoom-link toegestuurd.
Wil je een casus inbrengen? Dan ontvang je een sjabloon waarmee je je casus en intervisievraag helder kunt presenteren.

Online bijeenkomst 2023

Geef je op bij Angeline Smeltink via angelinesmeltink@gmail.com

 • 28 november
  Intervisiebegeleider: Petra Lenssen
  Tijd: 20:00 – 21:00 uur

Online bijeenkomsten 2024

 • 16 januari
 • 9 april
 • 10 september
 • 19 november

Tijd: 20:00 – 21:00 uur

Ook voor deze bijeenkomsten kun je je nu al aanmelden bij Angeline Smeltink via angelinesmeltink@gmail.com

Sectienieuws

Meld je aan voor het sectienieuws en ontvang de laatste ontwikkelingen, kennisproducten en ander belangrijk nieuws vanuit de sectie direct in je mailbox.

Kennisproducten

Deze kennisproducten zijn (mede-)ontwikkeld door de sectie. Het volledige overzicht van alle kennisproducten vind je op het VGCt kennisnet.

Webinar: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld (19-11-2018)

Webinar: Het Waaiermodel (13-04-2021)

Webinar: delictanalyse en delictscenario door NIP en VGCt

Terugblik afgelopen jaar (2021): activiteiten en ontwikkelingen

 • Afscheid van voorzitter Elly van Laarhoven, Miranda Tong Sang en Joke Wijnen. Met heel veel dank voor hun inzet.
 • Nieuwe bestuursleden Petra Lenssen en Angeline Smeltink zijn toegetreden tot de sectie
 • In samenwerking met het NIP is er een webinar over delictanalyse tot stand gekomen
 • Elly van Laarhoven heeft een webinar over het waaiermodel georganiseerd

Samenvatting jaarplan 2022: Wat staat er op de planning?

 • Vier maal per jaar een intervisiebijeenkomst organiseren voor het bespreken van complexe casuïstiek. Iedereen kan iets inbrengen. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers. De intervisiebijeenkomsten worden afwisselend voorgezeten door een van de leden van het sectiebestuur
 • Faciliteren van deskundigheidsbevordering door leden uit het veld
 • Najaarscongres: twee forensische lezingen vanuit de sectiebestuursleden
 • Een halfjaarlijkse nieuwsbrief met daarin als vaste rubriek: het delen van successen en literatuurtips
 • Een middagsymposium in het najaar

Gezocht: Cognitief gedragstherapeutisch werker

Heel graag zouden wij nog één of twee nieuwe bestuursleden willen voor onze sectie.
We vragen expliciet cognitief gedragstherapeutisch werkers om bij interesse contact met één van ons op te nemen.

Contact

Heb je een vraag of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag? Neem dan contact op met het sectiebestuur via forvgct@gmail.com

Sectie forensische cgt

Sectie forensische cgt

Ragna Plomp

Voorzitter sectie CGT voor mensen met VB / sectie Forensische CGT

Sectie forensische cgt

Jan Willem van den Berg

Sectie forensische cgt

Angeline Smeltink

Voorzitter sectie Forensische CGT / College van Beroep / Lid van verdienste

Sectie forensische cgt

Petra Lenssen

Sectie forensische cgt

Judith Yntema

oval