Sectie Forensische CGT

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie Forensische CGT is er voor en door de achterban. Onze leden zijn voornamelijk werkzaam binnen een forensische werksetting of hebben hier affiniteit mee. Samen met onze achterban zorgen we voor verdere professionalisering van de sectie.
We staan voor het integreren van het gedragstherapeutisch denkkader binnen behandelingen, zodat naast risicotaxatie ook de individuele cliënt en zijn/haar omgeving goed in beeld komt.

Wat organiseren wij als sectie?

De sectie forensiche CGT faciliteert het delen van kennis en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het forensisch werken. Deels in samenwerking met het NIP worden bijvoorbeeld webinars gemaakt.

Onze activiteiten stemmen we af op de behoefte van onze achterban. Omdat deze grotendeels bestaat uit nieuwe leden, vragen we regelmatig om input. Naar aanleiding van de inventarisatie organiseren we bijvoorbeeld (online) studiedagen of ontwikkelen we materialen afgestemd op het werken in de forensische sector.

Online intervisiebijeenkomsten

Vanuit de sectie bieden we online intervisiebijeenkomsten aan waarbij één of twee casussen op het gebied van diagnostiek/behandeling ingebracht kunnen worden. Deze intervisie is speciaal gericht op het hanteren van grensoverschrijdend gedrag en is ook voor collega’s buiten het forensisch vakgebied.

Aanmelden

Wil je mee doen? Meld je dan vooraf aan bij Angeline Smeltink via angelinesmeltink@gmail.com ,geef aan op welke datum je mee wilt doen en of je een casus wilt inbrengen of niet.
Een week van te voren krijg je een Zoom-link toegestuurd.
Wil je een casus inbrengen? Dan ontvang je een sjabloon waarmee je je casus en intervisievraag helder kunt presenteren.

Online bijeenkomsten 2024

 • dinsdag 16 januari
 • dinsdag 9 april
 • dinsdag 10 september
 • dinsdag 19 november

Tijd: 20:00 – 21:00 uur

Voor alle bijeenkomsten kun je je nu al aanmelden bij Angeline Smeltink via angelinesmeltink@gmail.com

Terugblik 2023

 • Er heeft viermaal een intervisiebijeenkomst plaatsgevonden voor het bespreken van complexe of succesvolle casuïstiek. De intervisiebijeenkomsten werden afwisselend voorgezeten door een van de leden van het sectiebestuur
 • Middagsymposium 6 februari 2023 Forensische zorg vanuit Transfore in samenwerking met het NIP door sectiebestuurslid Ragna Plomp
 • Start met de podcastserie ‘De forensische zorg en de therapeutische relatie.’ Mieke Ketelaars (kennisredacteur VGCt) en Petra Lenssen (sectiebestuurslid) gaan in depth het gesprek aan met experts op dit terrein. De aflevering met Arno van Dam, bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij verscheen in juni.
 • Najaarscongres: Workshop – Wat niet gezien en onbesproken blijft. Workshop over systemisch communiceren over waarheid en geweld, Sylvia Vaassen en Judith Yntema (sectiebestuurslid). In samenwerking met de VGCt-sectie Relatie, gezin en naasten
 • Er is een actieve samenwerking ontstaan met de VGCt-secties Relatie, gezin en naasten en Stemmen, Achterdocht en Andere Bijzondere Belevingen (SAABB)
 • Jan Willem van den Berg, (sectiebestuurslid) is gepromoveerd d.d. 11 december 2023 te Leuven op het onderwerp: Beyond the sum of its parts. Towards a network approach of risk of sexual offending. https://books.gildeprint.nl/thesis/613985-vdberg/

Samenvatting jaarplan 2024: Wat staat er op de planning?

 • Viermaal per jaar een intervisiebijeenkomst organiseren voor het bespreken van complexe of succesvolle casuïstiek. Iedereen kan iets inbrengen. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. De intervisiebijeenkomsten worden afwisselend voorgezeten door een van de leden van het sectiebestuur
 • Faciliteren van deskundigheidsbevordering door leden uit het veld
 • Najaarscongres: twee forensische lezingen vanuit de sectiebestuursleden
 • Een halfjaarlijkse nieuwsbrief/blog met daarin als vaste rubriek: het delen van successen en literatuurtips
 • Samenwerking met de sectie Stemmen, Achterdocht en Andere Bijzondere Belevingen (SAABB) in de vorm van een webinar
 • Vervolg van de podcastserie de forensische therapeutische relatie; binnenkort volgt de post van de opname met Annika Smit, bijzonder hoogleraar Weerbaarheid Politie en verderop in 2024 Erik Jongman, psychotherapeut, supervisor en trainer bij de Waag en Bernard ten Hag, (oud-)psychotherapeut, supervisor en docent (Rino).
 • Een sectiebestuurslid cognitief gedragstherapeutisch werker aantrekken
 • Samenwerking met Aerjen Tamminga van de sectie Relatie, gezin en naasten. Opzetten webinars / informatie voor psyflix
 • Jan Willem van den Berg: Hoofdstuk in Handboek Ambulante Forensische Psychologie & Psychiatrie. Onderwerp: Casusconceptualisatie voor behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (komt uit in 2025)
 • Psyflix-opnames: ‘Als de liefde knalt’ (december 2024) in samenwerking met de sectie Relatie, gezin en naasten.
 • Faciliteren geaccrediteerde begeleide intervisie voor forensische medewerkers CGT en CGW

Sectienieuws

Meld je aan voor het sectienieuws en ontvang de laatste ontwikkelingen, kennisproducten en ander belangrijk nieuws vanuit de sectie direct in je mailbox.

Kennisnet VGCt

Op het VGCt-Kennisnet vind je de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van cognitieve gedragstherapie. Deze informatie is bedoeld voor professionals in de klinische praktijk.

Lees, bekijk en beluister informatie met betrekking tot forensische problematiek.

Kennisproducten

Deze kennisproducten zijn (mede-)ontwikkeld door de sectie. Het volledige overzicht van alle kennisproducten vind je op het VGCt kennisnet.

Podcast

De forensische zorg & de therapeutische relatie

 Is werken in de forensische sector iets voor jou?

Door: Mieke Ketelaars en Petra Lenssen

Grensoverschrijdend gedrag is een transdiagnostisch fenomeen en kan zich voordoen binnen de hele GGZ. Wij therapeuten neigen er in de therapeutische relatie naar dit gedrag te ontwijken (Rijkmans et al, 2022). Alleen al denken aan de classificatie ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’ kan daarbij de therapeut ontmoedigen over de mogelijkheid van het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Hoe doe je dat nu, het maken van verbinding terwijl je ondertussen waakzaam bent en handelt bij verhoogd risico? Hoe ga je als therapeut om met je eigen angsten en achterdocht als veiligheid een thema is?

Daarover gaat de podcastserie ‘De forensische zorg en de therapeutische relatie.’ Mieke Ketelaars (kennisredacteur VGCt) en Petra Lenssen (psychotherapeut, supervisor, sectiebestuurslid) gaan in depth het gesprek aan met experts op dit terrein. Onlangs verscheen de aflevering met Arno van Dam, bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij. Binnenkort volgen: Annika Smit, bijzonder hoogleraar Weerbaarheid Politie, Erik Jongman, psychotherapeut, supervisor en trainer bij de Waag en Bernard ten Hag, psychotherapeut, supervisor en docent gespecialiseerd in de behandeling van zedenproblematiek.

Webinar: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld (19-11-2018)

Webinar: Het Waaiermodel (13-04-2021)

Webinar: delictanalyse en delictscenario door NIP en VGCt

Gezocht: Cognitief gedragstherapeutisch werker

Heel graag zouden wij nog één of twee nieuwe bestuursleden willen voor onze sectie.
We vragen expliciet cognitief gedragstherapeutisch werkers om bij interesse contact met één van ons op te nemen.

Contact

Heb je een vraag of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag? Neem dan contact op met het sectiebestuur via angelinesmeltink@gmail.com of petralenssen@gmail.com

Sectie forensische cgt

Ragna Plomp

Ragna Plomp

Voorzitter sectie (licht) verstandelijke beperkingen / sectie Forensische CGT

Ragna Plomp is klankbordlid van de sectie Forensische CGT en duaalvoorzitter van de sectie (Licht) v...

Jan Willem van den Berg

Jan Willem van den Berg

Jan Willem van den Berg is psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut ...

Angeline Smeltink

Angeline Smeltink

Voorzitter sectie Forensische CGT / College van Beroep / Lid van verdienste

Laudatio Angeline Smeltink

Angeline Smeltink is GZ-psycholoog/psychotherapeut en heeft vooral erv...

Petra Lenssen

Petra Lenssen

Petra Lenssen is GZ-psycholoog/psychotherapeut en heeft behandelervaring zowel binnen de reguliere a...

Judith Yntema

Judith Yntema

Judith Yntema is GZ-psycholoog en (NRGD-geregistreerd) Pro Justitia rapporteur. Zij is in de forensi...

oval