Sectie eetstoornissen en obesitas

Waarvoor staat onze sectie?

We willen behandelaren werkzaam op of geïnteresseerd in het gebied van eetstoornissen en obesitas met elkaar in contact te brengen met de volgende doelstellingen:

  • Een netwerk bieden voor mensen die werken binnen dit gebied
  • Het verspreiden van kennis en kunde binnen en buiten de VGCt
  • Zorgen voor adequaat onderwijs (scholing en nascholing)
  • Verbinden met samenwerkingspartners buiten de VGCt. We volgen actief de ontwikkelingen in het veld en werken samen met bijvoorbeeld de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en de stuurgroep ketenzorg voor jongeren (K-EET)

 

Wat organiseren wij als sectie?

Om kennis en kunde te verspreiden, organiseren we regelmatig workshops en levert de sectie doorgaans een bijdrage tijdens de jaarlijkse voorjaars- en najaarscongressen van de VGCt, en de jaarlijkse NAE (congres) dagen. Daarnaast dragen we bij aan richtlijnen, zorgstandaarden, en ontwikkelen we factsheets en andere kennis producten. Het contact met de achterban verloopt via nieuwsbrieven, congressen en scholingsmomenten. Ook hebben we een LinkedIn pagina waar je lid van kunt worden.

Terugblik afgelopen jaar (2021): activiteiten en ontwikkelingen

We kijken weer terug op een productief jaar! Zo hebben we het afgelopen jaar bijvoorbeeld verschillende podcasts gemaakt over anorexia nervosa, ARFID en eetbuistoornis. Ook zijn we gestart met een LinkedIn pagina. Naast bijdragen aan het voorjaarscongres en een meet & greet tijdens het najaarscongres, gaven we een workshop voor behandelaren in de eerste lijn over de eetbuistoornis ‘Eerste hulp bij eetbuien’. Ook voor komend jaar staat er alweer mooie scholing gepland. Recent is er een protocol uitgekomen waarin specifiek wordt beschreven hoe CBT-E bij jongeren optimaal kan worden vormgegeven. Op 27 en 28 juni 2022 komt Riccardo Dalle Grave helemaal vanuit Italië naar Utrecht om ons te scholen in dit protocol. Mis het niet!

Samenvatting jaarplan 2022: Wat staat er op de planning?

Een greep uit de plannen voor komend jaar:

  • Onze LinkedIn pagina verder verspreiden en vormgeven
  • Patiënten informatie over eetstoornissen toevoegen aan de website
  • Training over CBT-E bij jongeren door Riccardo Dalle Grave
  • Gebruikelijke activiteiten voortzetten, waaronder het verspreiden van de nieuwsbrief en bijdragen aan VGCt- en NAE congressen

 

Sectie eetstoornissen en obesitas

Sectie eetstoornissen en obesitas

Klaske Glashouwer

Voorzitter

Sectie eetstoornissen en obesitas

Alberte Jansingh

Sectie eetstoornissen en obesitas

Elke Wezenberg

Sectie eetstoornissen en obesitas

Mignon van Bruggen

Sectie eetstoornissen en obesitas

Diana Kroes

Sectie eetstoornissen en obesitas

Alexandra Dingemans

oval