Sectie cgt voor mensen met VB

Als sectiebestuur hopen we bovenal cognitieve gedragstherapie voor mensen met verstandelijke beperkingen onder de aandacht te brengen. Dat cgt bij mensen met verstandelijke beperkingen mogelijk is bewijzen de cliënten die ondanks alle vooroordelen wél wisten te profiteren van een voor hen aangepaste therapie.

Cognitieve gedragstherapie voor mensen met een verstandelijke beperking

De sectie zet zich in om mensen in het werkveld, kennis en de actualiteit aan elkaar te verbinden. Omdat dit veel is, zijn we doorlopend op zoek naar mensen die iets met of voor ons willen doen, voor een beperkte periode of een beperkt aantal uren. Wil je ook iets doen? Laat het ons weten!

Het domein van de sectie cgt voor mensen met een verstandelijke beperking beslaat cliënten die een verstandelijke beperking hebben. Van jong tot oud met alle voorkomende klachten. Ouders en kinderen met lichte opvoed-/opgroeiproblemen maar ook volwassenen die residentiële behandeling krijgen en/of individueel worden gezien.

Waarvoor staat de sectie?

De sectie stelt zich ten doel kennis en ervaring op het gebied van de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking te delen. Daarbij zijn wij deels sectiespecifiek maar evengoed sectieoverstijgend. Thema’s van andere secties komen ook bij mensen met een verstandelijke beperking voor. Sterker, binnen een aantal secties bestaat de cliëntpopulatie voor een groot deel uit mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn een boeiende doelgroep met een heel brede hulpvraag. Daarom ambieert de sectie ooit zo ver te komen dat ze met (bijna) alle secties permanente lijntjes heeft om over en weer van elkanders kennis te kunnen profiteren.

Wat organiseert deze sectie?

Boek in de maak

Samen met de sectie constructionele gedragstherapie is de sectie bezig met het maken van een boek over constructionele gedragstherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Plannen voor 2017

Voor 2017 staan het organiseren van enkele netwerkbijeenkomsten centraal. Dit zijn laagdrempelige bijeenkomsten met korte workshops/presentaties van mensen uit het veld die iets hebben ontwikkeld waar de VGCt-leden gebruik van kunnen maken. Tijdens deze bijeenkomsten is ook voldoende tijd om te netwerken en tijd voor contact met het sectiebestuur en sectieleden.

Daarnaast loopt in 2017 een project uit 2016 door waarin de behandeling van depressie respectievelijk trauma voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking wordt omschreven. Hierbij is het niet de ambitie om een protocol te schrijven, maar een beslisboom met kijkrichtingen en handvatten voor deze twee diagnoses. Mocht dit behulpzaam zijn, kunnen andere diagnoses ook zo worden beschreven.

Links

Contact

Heb je een vraag, of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag?
Zoek de bestuursleden op via Vind een VGCt-lid of stuur een mail aan praktijkadisa@gmail.com

Sectie cgt voor mensen met VB

Sectie cgt voor mensen met VB

Ragna Plomp

Voorzitter sectie Forensische CGT / Voorzitter sectie CGT voor mensen met VB

Sectie cgt voor mensen met VB

Senne de Wit

Sectie cgt voor mensen met VB

Joske Abbing - Prummel

Voorzitter commissie cgw-congres

Sectie cgt voor mensen met VB

Arjan Muller

Voorzitter Sectie CGT voor mensen met VB / Lid commissie cgw-congres

Het verzoek om een duaal voorzitterschap (Ragna en Arjan) is goedgekeurd in de VGCt-bestuursvergadering van 15 maart 2019.

oval