Sectie CGT voor mensen met (L)VB

Als sectiebestuur willen we cognitieve gedragstherapie voor mensen met een verstandelijke beperking onder de aandacht te brengen, zowel tijdens de congressen als digitaal. Verschillende vormen, methoden en aanpassingen van CGT zijn zowel effectief als mogelijk bij deze doelgroep.

Cognitieve gedragstherapie voor mensen met een verstandelijke beperking

Het domein van de sectie CGT voor mensen met een verstandelijke beperking beslaat zowel volwassen cliënten als kinderen binnen gezinnen, scholen, thuiswonende cliënten en residentiele cliënten.

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie stelt zich ten doel kennis en ervaring op het gebied van de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking te delen. Daarbij zijn wij deels sectie-specifiek maar evengoed sectie-overstijgend aan de slag. Thema’s van andere secties komen ook bij mensen met een verstandelijke beperking voor. Sterker, binnen een aantal secties bestaat de cliëntpopulatie voor een groot deel uit mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn een boeiende doelgroep met een heel brede hulpvraag. Daarom ambieert de sectie ooit zo ver te komen dat ze met (bijna) alle secties permanente lijntjes heeft om over en weer van elkanders kennis te kunnen profiteren.

Wat organiseert onze sectie?

Boek in de maak

Samen met de sectie constructionele gedragstherapie zijn we bezig met het maken van een boek over constructionele gedragstherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij wordt deze trans-diagnostische behandelvorm in kleine visuele stappen uitgewerkt en onderzocht door, en voor de leden. Elke onderzochte stap zou moeten leiden tot een artikel.

Samenwerking

Ook het schrijven van een protocol bij LVB in samenwerking met de sectie Stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen staat op de planning.

Links

Weet Wat Je Kan, Grip op agressie, Pas op je grens

Weet Wat je Kan

Op deze website vind je het handboek, de trainershandleiding, de losse hoofdstukken, werkboeken en samenvattende kaarten.

Grip op agressie

Behandelprogramma bij agressief (delict)gedrag
Introductiefilms, handleidingen en modules

Pas op je grens

Behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB
Werkblad, theoretische handleiding, algemene programmahandleiding, managementhandleiding, startmodule, kernmodule SGG voor LVB en module vermindering van stress en spanning

Contact

Heb je een vraag, idee, opmerking of bijdrage?
Zoek ons op via Vind een VGCt-lid of stuur een mail aan praktijkadisa@gmail.com

Help ons met kennis delen en verbinden

De sectie zet zich in om mensen in het werkveld, kennis en de actualiteit aan elkaar te verbinden. Daarom zijn we doorlopend op zoek naar leden die iets met of voor ons willen doen.
Zelfs met een beperkte beschikbaarheid van een paar uur kun je al een bijdrage leveren.
Vind je het belangrijk om CGT voor mensen met (L)VB onder de aandacht te brengen? Neem dan contact met ons op!

Sectie cgt voor mensen met VB

Sectie cgt voor mensen met VB

Ragna Plomp

Voorzitter sectie CGT voor mensen met VB / Klankbord-lid sectie Forensische CGT

Sectie cgt voor mensen met VB

Senne de Wit

Sectie cgt voor mensen met VB

Joske Abbing - Prummel

Voorzitter sectie Cgw en voorzitter commissie cgw-congres

Sectie cgt voor mensen met VB

Arjean Muller

Voorzitter Sectie CGT voor mensen met VB / Lid commissie cgw-congres

Het verzoek om een duaal voorzitterschap (Ragna en Arjan) is goedgekeurd in de VGCt-bestuursvergadering van 15 maart 2019.

oval