Angst, dwang en PTSS VGCt

Sectie angst, dwang en PTSS

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie angst, dwang en PTSS heeft de koppeling van het wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk hoog in het vaandel staan. We bereiken dan ook graag alle leden die
zich daarmee bezig houden. Daarbij vindt de sectie het belangrijk dat de leden van elkaars (verworven) kennis gebruik kunnen maken. De sectie hoopt dat er onderling een actieve
uitwisseling tot stand komt van vragen, antwoorden, verwijzingen naar literatuur en therapiemateriaal, voor elke populatie die we behandelen, elke beroepsgroep en elke
setting van ons werkveld.

Wat organiseren wij als sectie?

De sectie ontwikkelt activiteiten in samenspraak met haar leden, al dan niet op aanvraag van het bestuur van de VGCt.

Jaarlijks organiseert de sectie angst, dwang en PTSS één of meerdere studiedagen en/of
webinars waar één of meer prominente Nederlandse of internationale angstonderzoekers hun meest recente werk en therapietechnieken met de leden delen. Wij denken als sectie mee over het ontwikkelen van factsheets, brochures en ander materiaal van de vereniging en nemen daarbij ook zelf initiatieven.

Op het jaarlijkse najaarscongres van de VGCt zijn wij als sectie zichtbaar en aanwezig bij de sectieborrel op donderdagmiddag in de foyer. Kom ook langs en maak kennis met ons.

Factsheets

Video’s over angst, dwang en PTSS

Cognitieve gedragstherapie bij paniek

 

Exposure in de behandelkamer

Exposure buiten de behandelkamer

Terugblik afgelopen jaar (2021): activiteiten en ontwikkelingen

De sectie wilde zich graag richten op de wat minder bekende evidence based behandelingen voor PTSS en heeft in het voorjaar van 2022 een start gemaakt met een drietal webinars die achtereenvolgens als
onderwerp hadden : BEPP (beknopte eclectische psychotherapie voor psychotrauma), Schrijftherapie en Cognitieve therapie.

Samenvatting jaarplan 2022: Wat staat er op de planning?

Voor het komende jaar (najaar 2022 en voorjaar 2023) overwegen we vaker traumabehandelingen te gaan belichten door middel van webinars.
Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met de sectie Somatiek om na te denken over het thema ‘experientiele vermijding’, waarbij het in de planning ligt om een studiemiddag te houden.
Ook bereiden we een interessante workshop of paneldiscussie voor over het onderwerp ‘Hoe ver ga je met exposure?’. Dit is een zeer bekend dilemma voor veel behandelaren van angstige cliënten. Cliënten met de meest uiteenlopende verwachtingen, die je wilt onderzoeken in oefeningen. Maar zijn er morele, ethische of persoonlijke grenzen? En is het nodig om altijd tot het uiterste te gaan? De opzet van dit evenement en de deelnemers zijn nog niet bekend. Wel kunnen we zeggen dat we in elk geval in overleg zijn met Agnes van Minnen.
Tot slot denken we na over een nieuwe factsheet PTSS en een herziene factsheet exposure.

Contact

Wil je contact opnemen met een sectielid? Vind contactinformatie via Vind een VGCt-lid

Sectie angst, dwang en PTSS

Sectie angst, dwang en PTSS

Mirjam Kampman

Voorzitter

Sectie angst, dwang en PTSS

Lotte Hendriks

Sectie angst, dwang en PTSS

Hans Jacobs

Lid van verdienste

Sectie angst, dwang en PTSS

Frank Slagter

Sectie angst, dwang en PTSS

Marthe van der Pol

Sectie angst, dwang en PTSS

Miranda Boon

oval