Verenigingsnieuws VGCt

Felicitatie Arjan Videler

De VGCt feliciteert Arjan Videler, bijzonder hoogleraar aan Tilburg University

De VGCt feliciteert Arjan Videler met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar op de bijzondere leerstoel ‘psychotherapie bij ouderen’ bij Tilburg University. Deze functie zal hij vijf jaar lang bekleden. Arjen zal vanuit deze positie bijdragen aan het vergroten en verbeteren van kennis over effectieve psychotherapeutische behandelmethoden voor ouderen.
De bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door GGz Breburg en is ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University.

Binnen de VGCt is Arjan actief als supervisor en zit hij in de besturen van de secties persoonlijkheidsstoornissen en ouderen.

In het nieuwsbericht van Tilburg University geeft Arjan aan dat hij altijd al bijzonder geïnteresseerd was in hoe psychotherapie voor ouderen verbeterd en geïmplementeerd in de klinische praktijk kan worden. Hij benadrukt ook dat psychotherapie bij ouderen tot hoge leeftijd uitermate zinvol is.

oval